Vad händer med avfallet

Att återvinna sparar energi

Återvinning av stål sparar 75% energi jämfört med att göra nytt stål från malm, för aluminium sparar man 95%. Återvinning av glas sparar 20% energi jämfört med glas tillverkad från ny råvara. Det går endast åt en tredjedel av elenergin vid massa- och papperstillverkning baserad på returpapper jämfört med den tillverkning som sker med endast nya fibrer.


Förpackningar och tidningar

Plastförpackningar

Blir till exempel krukor, avloppsrör, utegolv, stövlar och flipflop-skor.

Papperförpackningar

Blir nya pappersförpackningar.

Metallförpackningar

Konservburkar och kaviartuber blir till järnvägsräls. Motordelar och armeringsjärn används bland annat till broar.

Glasförpackningar

Blir till nya glasflaskor och burkar, men även glasull, som används för att isolera hus. Det är viktigt att inte lämna andra produkter av glas än just förpackningar i glasåtervinningen.

Tidningar

Blir till nya tidningar, men även toalett- och hushållspapper.


Källa: fni.nu


Matavfall

Blir till biogas som stadsbussarna i Hässleholm kör på. 1 påse matavfall räcker till en busstur på 2,5 kilometer.


Brännbart

Eldas upp på Beleverket och blir till fjärrvärme i Hässleholms kommun.

Återvinning och miljö

En återvunnen plastförpackning per hushåll och månad = 3 600 ton mindre CO2-utsläpp.

Sverige är bra på källsortering, men fortfarande kan en större del av det som hushållen slänger idag återvinnas. Om alla svenska hushåll skulle återvinna ytterligare en plastförpackning i månaden skulle CO2-utsläppen minska med 3600 ton. Det motsvarar 7200 flygresor mellan Stockholm-Genève.

Källa: fni.nu