Sorteringsguiden

Vad vill du sortera?

Tidningar

Tidningar

Papper från brevlådan, data- och skrivpapper, broschyrer, reklamtryck, kataloger och kvitton. 

Allt ska läggas löst i kärlet.

Kuvert och post-it skall läggas i brännbart.

 • broschyr, sorteras som: Tidningar

 • katalog, sorteras som: Tidningar

 • kollegieblock, sorteras som: Tidningar

  På kollegieblock med metallspiral går det bra att låta spiralen sitta kvar eftersom den avlägsnas i återvinningsprocessen. Vill du vara en extra bra källsorterare river du loss pärmen och sorterar den som pappersförpackning.

 • kontorspapper, sorteras som: Tidningar

 • kvitto, sorteras som: Tidningar

 • pocketbok, sorteras som: Tidningar

 • reklamblad, sorteras som: Tidningar

 • ritpapper, sorteras som: Tidningar

  även sönderklippt och ihop knycklat.

 • skrivblock utan metallsprial, sorteras som: Tidningar

 • skrivpapper, sorteras som: Tidningar

 • telefonkatalog, sorteras som: Tidningar

 • tidning, sorteras som: Tidningar