Sorteringsguiden

Vad vill du sortera?

Tidningar

Tidningar

Papper från brevlådan, data- och skrivpapper, broschyrer, reklamtryck, kataloger och kvitton. 

Allt ska läggas löst i kärlet.

Kuvert och post-it skall läggas i brännbart.