Sorteringsguiden

Vad vill du sortera?

Deponi

Deponi

Porslin, keramik, glasföremål, speglar, lerkrukor, säkringar etc. 

Villa

Deponi budas i en röd miljöbox tillsammans med farligt avfall och matfett/matolja. Deponi, farligt avfall och matfett/matolja kan läggas tillsammans i boxen men måste vara tydligt separerat.

Flerfamiljshus

Deponi läggs i ett kärl, en särskild behållare i avfallsutrymmet eller lämnas till ÅVC, om ingen speciell behållare finns kontakta din fastighetsskötare.

Återvinningscentral

På våra återvinningscentraler (ÅVC) separeras fraktionen deponi i Keramik, Tegel & Betong, Gips och Isolering. Avfallet som kommer in som deponi via hushållsnära insamling eftersorteras i följande fraktioner på vår avfallsanläggning.

Tänk på att för vissa typer av avfall har speciella regler läs mer om det här.

 • blomkruka (lera o porslin), sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som keramik, tegel & betong.

 • blästersand, sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som keramik, tegel & betong.

 • dricksglas, sorteras som: Deponi

  både trasigt och helt. Vid besök på återvinningscentral sorteras det som keramik, tegel & betong.

 • fönsterglas, sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som keramik, tegel & betong eller om det är fönster med glas och karm som fönster med glas och karm.

 • gipsföremål, sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som gips.

 • glas ( ej förpackningar), sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som keramik, tegel & betong eller om det är fönster med glas och karm som fönster med glas och karm.

 • glasull, sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som isolering.

 • grus (mindre mängd), sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som keramik, tegel & betong.

 • isolering, sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som isolering.

 • julgranskula (glas), sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som keramik, tegel & betong.

 • kaffekopp och fat, sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som keramik, tegel & betong.

 • kakel (mindre mängd), sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som keramik, tegel & betong.

 • keramik, sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som keramik, tegel & betong.

 • klinkers (mindre mängd), sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som keramik, tegel & betong

 • krossat glas (ingen förpackning), sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som keramik, tegel & betong.

 • kruka lera el. keramik, sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som keramik, tegel & betong.

 • lerkruka, sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som keramik, tegel & betong.

 • porslin, sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som keramik, tegel & betong.

 • propp/säkring, sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som keramik, tegel & betong.

 • skärbräda (glas), sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som keramik, tegel & betong.

 • spegelglas, sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som keramik, tegel & betong.

 • stenull, sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som isolering.

 • tallrik (porslin), sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som keramik, tegel & betong.