Sorteringsguiden

Vad vill du sortera?

Matfett / Matolja

Matfett / Matolja

Har du endast små mängder är det lättare att torka ur stekpannan med hushållspapper och slänga i matavfall. Men, om du till exempel friterar hemma och därmed fått stora mängder fett ska du hälla det avsvalnande fettet i en pet-flaska och ta med till en återvinningscentral eller buda i den röda miljöboxen.

Villa

Matfett/matolja budas i en röd miljöbox tillsammans med farligt avfall och deponi. Matfett/matolja, farligt avfall och deponi kan läggas tillsammans i boxen men ska vara tydligt separerat.

Flerfamiljshus

Matfett/matolja läggs i en särskild behållare i avfallsutrymmet eller lämnas till ÅVC, om ingen speciell behållare finns kontakta din fastighetsskötare.

Återvinningscentral

På våra återvinningscentraler (ÅVC) lämnas allt matfett/matolja till personal eller ställs i gallervagnen.