Sorteringsguiden

Vad vill du sortera?

Batteri

Batteri

Batterier innehåller farliga ämnen, det är därför extra viktigt att det lämnas in till återvinning. 

Villa

Batterier läggs i påhängsboxarna som sätts på kärlet vid tömning. Bilbatterier ska lämnas på återvinningscentral. 

Flerfamiljshus

Batterier läggs i en särskild behållare i avfallsutrymmet eller lämnas till ÅVC, om ingen behållare finns kontakta din fastighetsskötare.

Återvinningscentral

På våra återvinningscentraler (ÅVC) separeras fraktionen Batteri i Bilbatterier, Småbatterier och Litium- och uppladdningbara batterier. 

  • batteri, sorteras som: Batteri

    vid besök på återvinningscentral sorteras det som småbatterier.

  • bilbatteri, sorteras som: Batteri

    lämnas på återvinningscentral och sorteras som bilbatterier.