Sorteringsguiden

Vad vill du sortera?

Farligt avfall

Farligt avfall

Olja, färg, lösningsmedel, bensin, aceton, ammoniak, nagellack, parfym, sprayförpackning med innehåll.

Villa

Farligt avfall budas i en röd miljöbox tillsammans med deponi och matfett/matolja. Farligt avfall, deponi och matfett/matolja kan läggas tillsammans i boxen men måste vara tydligt separerat. Tänk på att ditt farliga avfall ska vara märkta med vad det innehåller.

Flerfamiljshus

Farligt avfall  läggs i en särskild behållare som fastighetsskötaren ansvarar för eller lämnas till ÅVC. Ta kontakt med din fastighetsskötare.

Återvinningscentral

På våra återvinningscentraler (ÅVC) kan ni lämna vissa typer av farligt avfall. Tänk på att dina flaskor och burkar ska vara märkta med vad de innehåller. Detta för att minska riskerna för personal och miljö, det förenklar även sorteringen.

Tänk på att för vissa typer av avfall har speciella regler läs mer om det här.