Sorteringsguiden

Vad vill du sortera?

Ljuskällor

Ljuskällor

Glödlampor, lysrör etc.

Villa

Ljuskällor läggs i påhängsboxarna som sätts på kärlet vid tömning. Lysrör budas med grovavfall.

Flerfamiljshus

Ljuskällor läggs i en särskild behållare i avfallsutrymmet eller lämnas till ÅVC, om ingen speciell behållare finns kontakta din fastighetsskötare.

Återvinningscentral

På våra återvinningscentraler (ÅVC) separeras fraktionen Ljuskällor i Ljuskällor och Lysrör. Avfallet som kommer in som ljuskällor och grovavfall via hushållsnära insamling eftersorteras i följande fraktioner på vår avfallsanläggning.