Sorteringsguiden

Vad vill du sortera?

Övrigt

Övrigt

Byggavfall och rivningsavfall
Går inte att buda som Grovavfall utan måste köras till en återvinningscentral.

Läkemedel och kanyler:
Lämnas på Apoteket. Läkemedel: Läggs i en genomskinlig kasse eller speciell returpåse från apoteket. Apoteken tar inte emot febertermometrar eller batterier. Kanyler: Fråga på apoteket efter en behållare. När kanylen klippts av läggs sprutan i brännbart.

Bilar och däck:
Bilar kan inte lämnas på våra återvinningscentraler utan ska lämna till en bilskrot. Däck lämnas till återförsäljare eller däckverkstad.

Ammunition:
Lämnas till polisen.

Lastpallar:
Sparas på hög vid trädgårdsavfallet på Vankiva återvinningscentral och skickas sedan vidare för återanvändning. Sorteras som träavfall på övriga återvinningscentraler. 

 • ammunition, sorteras som: Övrigt

  lämnas till polisen.

 • asfalt, sorteras som: Övrigt

  kan endast lämnas på Vankiva återvinningscentral.

 • betongpanna, sorteras som: Övrigt

  lämnas på återvinningscentral och sorteras som keramik, tegel & betong.

 • bil, sorteras som: Övrigt

  lämnas till en bilskrot.

 • bildäck, sorteras som: Övrigt

  lämnas ej på återvinningscentraler. Lämnas till återförsäljare.

 • blomsterlupin, sorteras som: Övrigt

  Invasiva arter ska separeras från övrigt trädgårdsavfall. Om du har invasiva arter i din trädgård ska dessa inte läggas i trädgårdskärlet eftersom växterna sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra arter som då konkurreras ut. Invasiva arter ska istället förpackas i väl förslutna dubbla säckar som du kan lämna på våra återvinningscentraler. Kontakta personalen på plats.

 • brandsläckare, sorteras som: Övrigt

  lämnas till återförsäljare.

 • byggavfall, sorteras som: Övrigt

  sortera byggavfallet innan du lämnar det på återvinningscentralen. Fråga personal om du är osäker.

 • djur (dött), sorteras som: Övrigt

  ta kontakt med djursjukhuset eller veterinären för att få reda på hur det ska tas omhand.

 • dynamit, sorteras som: Övrigt

  lämnas till polisen.

 • däck, sorteras som: Övrigt

  lämnas ej på återvinningscentraler. Lämnas till återförsäljare.

 • ensilageplast, sorteras som: Övrigt

  kan ej lämnas på våra återvinningscentraler utan lämnas direkt till Svepretur, se www.svepretur.se för mer information.

 • fyrverkerier (oanvända), sorteras som: Övrigt

  lämnas till polisen.

 • gasflaska, sorteras som: Övrigt

  lämnas till återförsäljare.

 • gastub, sorteras som: Övrigt

  lämnas till återförsäljare.

 • gul skunkkalla, sorteras som: Övrigt

  Invasiva arter ska separeras från övrigt trädgårdsavfall. Om du har invasiva arter i din trädgård ska dessa inte läggas i trädgårdskärlet eftersom växterna sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra arter som då konkurreras ut. Invasiva arter ska istället förpackas i väl förslutna dubbla säckar som du kan lämna på våra återvinningscentraler. Kontakta personalen på plats.

 • guld, sorteras som: Övrigt

  lämna gammalt guld till din guldsmedsaffär, så används det till nya smycken.

 • heliumtub, sorteras som: Övrigt

  lämnas till återförsäljare.

 • husdjur (dött), sorteras som: Övrigt

  ta kontakt med djursjukhuset eller veterinären för att ta reda på hur det ska tas hand.

 • insulinpenna, sorteras som: Övrigt

  lämnas på apotek.

 • invasiva arter, sorteras som: Övrigt

  Invasiva arter ska separeras från övrigt trädgårdsavfall. Om du har invasiva arter i din trädgård ska dessa inte läggas i trädgårdskärlet eftersom växterna sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra arter som då konkurreras ut. Invasiva arter ska istället förpackas i väl förslutna dubbla säckar som du kan lämna på våra återvinningscentraler. Kontakta personalen på plats.

 • jättebalsamin, sorteras som: Övrigt

  Invasiva arter ska separeras från övrigt trädgårdsavfall. Om du har invasiva arter i din trädgård ska dessa inte läggas i trädgårdskärlet eftersom växterna sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra arter som då konkurreras ut. Invasiva arter ska istället förpackas i väl förslutna dubbla säckar som du kan lämna på våra återvinningscentraler. Kontakta personalen på plats.

 • jätteloka, sorteras som: Övrigt

  Invasiva arter ska separeras från övrigt trädgårdsavfall. Om du har invasiva arter i din trädgård ska dessa inte läggas i trädgårdskärlet eftersom växterna sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra arter som då konkurreras ut. Invasiva arter ska istället förpackas i väl förslutna dubbla säckar som du kan lämna på våra återvinningscentraler. Kontakta personalen på plats.

 • kadaver, sorteras som: Övrigt

  ta kontakt med djursjukhuset eller veterinären för att få reda på hur det ska tas omhand.

 • kanyl (i kanylbehållare), sorteras som: Övrigt

  lämnas på apotek.

 • kolsyrepatron, sorteras som: Övrigt

  lämnas till återförsäljare.

 • medicinrest, sorteras som: Övrigt

  lämnas på apotek.

 • parkslide, sorteras som: Övrigt

  Invasiva arter ska separeras från övrigt trädgårdsavfall. Om du har invasiva arter i din trädgård ska dessa inte läggas i trädgårdskärlet eftersom växterna sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra arter som då konkurreras ut. Invasiva arter ska istället förpackas i väl förslutna dubbla säckar som du kan lämna på våra återvinningscentraler. Kontakta personalen på plats.

 • patronhylsor, sorteras som: Övrigt

  med eller utan kula ska lämnas till polisen.

 • slipers, sorteras som: Övrigt

  ska lämnas på återvinningscentral och sorteras som tryckimpregnerat trä.

 • sten, sorteras som: Övrigt

  lämnas på återvinningscentral och sorteras som keramik, tegel & betong.

 • takpanna, sorteras som: Övrigt

  ska lämnas på återvinningscentral och sorteras som keramik, tegel & betong.

 • tomtebloss (oanvända), sorteras som: Övrigt

  lämnas till polisen.

 • tryckkärl, sorteras som: Övrigt

  lämnas till återförsäljare.

 • trä (behandlat med organowood), sorteras som: Övrigt

  ska lämnas på återvinningscentral och sorteras som träavfall.

 • trä (målat), sorteras som: Övrigt

  ska lämnas på återvinningscentral och sorteras som träavfall.

 • trä (omålat), sorteras som: Övrigt

  ska lämnas på återvinningscentral och sorteras som träavfall.

 • trädörr, sorteras som: Övrigt

  ska lämnas på återvinningscentral. Innerdörr sorteras som träavfall och ytterdörr sorteras som stoppade möbler.

 • trälister, sorteras som: Övrigt

  ska lämnas på återvinningscentral och sorteras som träavfall.

 • varmvattenberedare, sorteras som: Övrigt

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som metallskrot. Går ej som Grovavfall.

 • vresros, sorteras som: Övrigt

  Invasiva arter ska separeras från övrigt trädgårdsavfall. Om du har invasiva arter i din trädgård ska dessa inte läggas i trädgårdskärlet eftersom växterna sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra arter som då konkurreras ut. Invasiva arter ska istället förpackas i väl förslutna dubbla säckar som du kan lämna på våra återvinningscentraler. Kontakta personalen på plats.

 • värmepump, sorteras som: Övrigt

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som kyl & frys. Går ej som Grovavfall.