Sorteringsguiden

Vad vill du sortera?

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall

Gräs, mossa, grenar, löv etc.

Villa

Bor du i villa kan du abonnera på trädgårdskärl. Kärlet töms var 14:e dag under perioden mitten av mars till mitten av november. Har du inget trädgårdskärl lämnas avfallet på en återvinningscentral.

Flerfamiljshus

Läggs i trädgårdskärl om det finns att tillgå  i avfallsutrymmet.

Återvinningscentral

På våra återvinningscentraler (ÅVC) lägger du trädgårdsavfall utan förpackning.