Sorteringsguiden

Vad vill du sortera?

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall

Gräs, mossa, grenar, löv etc.

Villa

Bor du i villa kan du abonnera på trädgårdskärl. Kärlet töms var 14:e dag under perioden mitten av mars till mitten av november. Har du inget trädgårdskärl lämnas avfallet på en återvinningscentral.

Flerfamiljshus

Läggs i trädgårdskärl om det finns att tillgå  i avfallsutrymmet.

Återvinningscentral

På våra återvinningscentraler (ÅVC) separeras fraktionen trädgårdsavfall i Ris och grenar samt Löv, gräs och mossa. Avfallet ska slängas utan förpackning.

 • blommor (större mängd), sorteras som: Trädgårdsavfall

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som löv, gräs och mossa.

 • buskar, sorteras som: Trädgårdsavfall

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som ris och grenar.

 • fallfrukt, sorteras som: Trädgårdsavfall

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som löv, gräs och mossa.

 • grenar, sorteras som: Trädgårdsavfall

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som ris och grenar.

 • gräsklipp (större mängd), sorteras som: Trädgårdsavfall

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som löv, gräs och mossa.

 • halm, sorteras som: Trädgårdsavfall

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som löv, gräs och mossa.

 • hö, sorteras som: Trädgårdsavfall

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som löv, gräs och mossa.

 • kvistar, sorteras som: Trädgårdsavfall

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som ris och grenar.

 • löv, sorteras som: Trädgårdsavfall

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som löv, gräs och mossa.

 • mossa, sorteras som: Trädgårdsavfall

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som löv, gräs och mossa.

 • stubbe, sorteras som: Trädgårdsavfall

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som ris och grenar.