Sorteringsguiden

Vad vill du sortera?

 • jord (små mängder), sorteras som: Matavfall

 • joystick, sorteras som: Mindre elavfall

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som elektronik.

 • juiceförpackning, sorteras som: Pappersförpackningar

 • julgran (plast), sorteras som: Grovavfall

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som metallskrot.

 • julgran (trä), sorteras som: Grovavfall

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som ris och grenar.

 • julgranskula (glas), sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som keramik, tegel & betong.

 • julgranskula (plast), sorteras som: Brännbart

 • julgranskulor (metall), sorteras som: Metall

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som metallskrot.

 • julgransslinga, sorteras som: Mindre elavfall

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som elektronik.

 • julklappspapper, sorteras som: Pappersförpackningar

 • jättebalsamin, sorteras som: Övrigt

  Invasiva arter ska separeras från övrigt trädgårdsavfall. Om du har invasiva arter i din trädgård ska dessa inte läggas i trädgårdskärlet eftersom växterna sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra arter som då konkurreras ut. Invasiva arter ska istället förpackas i väl förslutna dubbla säckar som du kan lämna på våra återvinningscentraler. Kontakta personalen på plats.

 • jätteloka, sorteras som: Övrigt

  Invasiva arter ska separeras från övrigt trädgårdsavfall. Om du har invasiva arter i din trädgård ska dessa inte läggas i trädgårdskärlet eftersom växterna sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra arter som då konkurreras ut. Invasiva arter ska istället förpackas i väl förslutna dubbla säckar som du kan lämna på våra återvinningscentraler. Kontakta personalen på plats.