Sorteringsguiden

Vad vill du sortera?

  • inhalator (plast), sorteras som: Plastförpackningar

  • insektsmedel, sorteras som: Farligt avfall

  • insulinpenna, sorteras som: Övrigt

    lämnas på apotek.

  • isolering, sorteras som: Deponi

    vid besök på återvinningscentral sorteras det som isolering.