Tömning av enskilda avlopp, latrin och fettavskiljare

Hässleholm Miljö ansvarar för all insamling av hushållsavfall i Hässleholms kommun vilket även innefattar slam från enskilt avlopp, latrin och fettavskiljare. 


Enskila avlopp

Från och med den 1 januari 2019 genomför vi deltömningar som standard om du som kund inte aktivt väljer totaltömning.

Tömningstekniker

Deltömning

Deltömning innebär att bilarna är utrustade med två fack för att kunna separera slam och vatten åt. När allt slam sugits upp förs vattenfasen med mikroorganismer tillbaka till brunnen samtidigt som den syresätts. Kvar i bilen blir ett torrrt slam. Deltömning är en effektiv tömningsmetod som minskar transporterna och gör så att brunnen fungerar direkt efter tömning då bakteriefaunan kan bibehållas. 

Totaltömning

Vid totaltömning sugs allt innehåll i det enskilda avloppet upp: slamtäcket, vattnet och bottenslammet. 

Tömningsintervall

Trekammarbrunnar och septitankar

Trekammarbrunnar och septitankar töms enligt en bestämd tidsplan men tidpunkten kan variera något år från år. Du får ett brev hemskickat med information om när det är dags för tömning.

Sluten tank

Har du en sluten tank behöver du kontakta oss för tömning. En order läggs då upp och tömning sker inom 5 arbetsdagar. Slutna tankar ska tömmas minst en gång per år.


Tömning av latrin

När vi tömmer latrinbehållare ersätts dessa med nya behållare. Tänk på att ställa dem på ordinarie tömningsplats på hämtningsdagen.


Fettavskiljare

Ordinarie tömning sker enligt fastställt schema.

Fett som släpps ut i avloppen skapar stora problem, de allmänna avloppsledningarna är gjorda för spillvatten av hushållskaraktär. Fett från livsmedelsverksamheter måste därför avskiljas innan det når det allmänna ledningsnätet.

Akut tömning

Kontakta kundtjänst på vardagar mellan 9-12, 13-15
Telefon: 0451-26 82 00 

Utanför kundtjänsts öppettider kontaktar du Ohlssons journummer 
Telefon: 010-45 00 500 

Akuttömning sker inom 24 timmar.Prislista slamtömning

» Se prislista för slamtömning


Att tänka på inför tömning

  • Se till att brunnen är lättillgänglig
  • Håll brunnen fri från buskage och växtlighet
  • Under vintertid se till att det är skottat och sandat runtom brunnen
  • Markera gärna vart brunnen finns

Klicka på bilden för att göra den större 


Kontakta kundtjänst i följande ärenden

  • Du vill ändra från hel- till deltömning eller tvärtom
  • Slamtömningen ska avbokas
  • En avstängd brunn ska öppnas upp
  • Tömning av köks-, sjunk- eller 2k-brunn ska ske i samband med ordinarie tömning

Ansöka om dispens

Om du vill ha dispens för att ta hand om slammet själv, uppehåll i slamtömning eller vill ha tömning mer sällan ansöker du om det på Hässleholms miljökontor.