Slamtömning

Hässleholm Miljö ansvarar för all insamling av hushållsavfall i Hässleholms kommun. Slam från slamavskiljare räknas som hushållsavfall och därför är det vi som även tömmer slambrunnar. Ohlsson AB är vår entreprenör och de utför alla tömningar.


Slamavskiljare

Trekammarbrunnar och septitankar

Trekammarbrunnar och septitankar töms enligt en bestämd tidsplan men tidpunkten kan variera något år från år. Du får ett brev hemskickat med information om när det är dags för tömning.

Sluten tank

Har du en sluten tank behöver du kontakta oss för tömning. En order läggs då upp och tömning sker inom 5 arbetsdagar. Slutna tankar ska tömmas minst en gång per år.


Tömningstekniker

Deltömning

Bilarna som kommer för att tömma slambrunnarna är indelade i två fack för att kunna separera slam och vatten i de tre faser som finns i brunnen; slamtäcke, vattenfas och bottenslam. Vid deltömning återförs vattnet till slambrunnen efter att slambrunnen blivit tömd.

Totaltömning

Vid totaltömning sugs allt innehåll i brunnen upp: slamtäcket, vattnet och bottenslammet. 


Tömning av latrin

När vi tömmer latrinbehållare ersätts dessa med nya behållare. Tänk på att ställa dem på ordinarie tömningsplats på hämtningsdagen.


Fettavskiljare

Ordinarie tömning sker enligt fastställt schema.

Fett som släpps ut i avloppen skapar stora problem, de allmänna avloppsledningarna är gjorda för spillvatten av hushållskaraktär. Fett från livsmedelsverksamheter måste därför avskiljas innan det når det allmänna ledningsnätet.

Akut tömning

Ring vår kundtjänst vardagar kl. 9-12, 13-15 på tel. 0451 - 26 82 00.

När kundtjänst är stängd kan du ringa Ohlssons journummer på 
tel. 010-45 00 500. 

Akut tömning sker inom 24 timmar.Prislista slamtömning

» Se prislista för slamtömning


Att tänka på inför tömning

  • Se till att brunnen är lättillgänglig
  • Markera gärna vart slambrunnen finns
  • Håll slambrunnen fri från buskage och växtlighet
  • Under vintertid se till att det är skottat och sandat runtom slambrunnen


Kontakta kundtjänst i följande ärenden

  • Du vill ändra från hel- till deltömning eller tvärtom
  • Slamtömningen ska avbokas
  • En avstängd brunn ska öppnas upp
  • Tömning av köks-, sjunk- eller 2k-brunn ska ske i samband med ordinarie tömning

Ansöka om dispens

Om du vill ha dispens för att ta hand om slammet själv, uppehåll i slamtömning eller vill ha tömning mer sällan ansöker du om det på Hässleholms miljökontor.