Renhållningsordning

Enligt Miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning. Renhållningsordningen innehåller en avfallsplan och de föreskrifter om avfallshantering som gäller för kommunen. En avfallsplan är hela kommunens strategiska plan i avfallsfrågor.


Hässleholms kommuns renhållningsordning består av två delar:

Del 1 – Renhållningsföreskrifter

Del 2 – Resursoptimeringsplan ”Hässleholm 2020 är Skånes Vintagecentrum”
 

Resursoptimeringsplan

Resursoptimeringsplanen innefattar även ett antal bilagor som utgör grunden för planen. Bilagorna kan du läsa nedan.

Bilaga 1 Projekt och arbetsbeskrivning
Bilaga 2 Nulägesbeskrivning
Bilaga 3 Plockanalys
Bilaga 4 Renhållningsenkät