Priser för tömning av enskilt avlopp

Nedan hittar du de vanligaste priserna gällande slamtömning i Hässleholm kommun. Priserna är inkl. moms. 

Akuttömning

Alltid totaltömning

Vardagar kl 7-16 3538 kr
Övrig tid 4864 kr

Deltömning

Enskilt avlopp

Ordinarie tömning, 0-3 kubikmeter 1401 kr
Budad tömning inom en vecka, 0-3 kubikmeter 1910 kr
Volym över 3 kubikmeter 291 kr /kubikmeter

Totaltömning

Enskilt avlopp

Ordinarie tömning, 0-3 kubikmeter 1893 kr
Budad tömning inom en vecka, 0-3 kubikmeter 2122 kr
Volym över 3 kubikmeter 291 kr/kubikmeter

Sluten avloppstank

Budad tömning, 0-3 kubikmeter 1856 kr
Volym över 3 kubikmeter 291 kr/kubikmeter

Övriga avgifter

Bomkörning 658 kr/tillfälle
Lyft av tungt lock 743 kr
Slangdragning över 25 m  
26-35 meter 265 kr
36-45 meter 425 kr
Över 46 meter 849 kr

Latrintömning

Permanentbostäder

Hämtning varannan vecka 13 792 kr/år
Budad tömning utanför ordinarie tömning 743 kr

Fritidshus

Hämtning varannan vecka (15/4-15/10) 10 609 kr/år
Budad tömning utanför ordinarie tömning 743 kr