Priser för tömning av enskilt avlopp

Här hittar du de vanligaste priserna gällande slamtömning i Hässleholm kommun.

Akuttömning

Alltid totaltömning

Vardagar kl 7-16 3425 kr
Övrig tid 4709 kr

Deltömning

Enskilt avlopp

Ordinarie tömning, 0-3 kubikmeter 1356 kr
Budad tömning inom en vecka, 0-3 kubikmeter 1849 kr
Volym över 3 kubikmeter 282 kr /kubikmeter

Totaltömning

Enskilt avlopp

Ordinarie tömning, 0-3 kubikmeter 1833 kr
Budad tömning inom en vecka, 0-3 kubikmeter 2054 kr
Volym över 3 kubikmeter 282 kr/kubikmeter

Sluten avloppstank

Budad tömning, 0-3 kubikmeter 1797 kr
Volym över 3 kubikmeter 282 kr/kubikmeter

Övriga avgifter

Bomkörning 637 kr/tillfälle
Lyft av tungt lock 719 kr
Slangdragning över 25 m  
26-35 meter 257 kr
36-45 meter 411 kr
Över 46 meter 822 kr

Latrintömning

Permanentbostäder

Hämtning 1 ggr varannan vecka 13 351 kr/år
Budad tömning utanför ordinarie tömning 719 kr

Fritidshus

Hämtning 1 ggr varannan vecka (15/4-15/10) 10 270 kr/år
Budad tömning utanför ordinarie tömning 719 kr