Priser för sophämtning i flerfamiljshus & verksamheter inklusive moms

Få en överblick över renhållningsabonnemanget i er verksamhet.
Alla priser är inklusive moms.


Avgifter för flerfamiljshus

Grundavgift 411 kr/år och lägenhet
Rörlig avgift Varierar beroende på antal kärl, kärlstorlek och tömningsfrekvens.

Avgifter för verksamheter

Grundavgift 642 kr/hämtställe
Rörlig avgift Varierar beroende på antal kärl, kärlstorlek och tömningsfrekvens.

Enfackskärl

Brännbart

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 919 kr 1099 kr 1664 kr
varannan vecka 26 ggr 1397 kr 1730 kr 2696 kr
varje vecka 52 ggr 2757 kr 3610 kr 5464 kr

Matavfall

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
varannan vecka 26 ggr 1371 kr x x
varje vecka 52 ggr 2963 kr x x

Deponi

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 1674 kr 2167 kr x
varannan vecka 26 ggr 3235 kr 4129 kr x

Tidningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 246 kr 257 kr x
varannan vecka 26 ggr 282 kr 293 kr x
varje vecka 52 ggr 781 kr 842 kr x

Pappersförpackningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 246 kr 257 kr 267 kr
varannan vecka 26 ggr 282 kr 293 kr 313 kr
varje vecka 52 ggr 781 kr 842 kr 909 kr

Plastförpackningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 246 kr 257 kr 267 kr
varannan vecka 26 ggr 282 kr 293 kr 313 kr
varje vecka 52 ggr 781 kr 842 kr 909 kr

Metall

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 246 kr 257 kr 267 kr
varannan vecka 26 ggr 282 kr 293 kr 313 kr

Färgade glasförpackningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 246 kr 257 kr x
varannan vecka 26 ggr 282 kr 293 kr x

Ofärgade glasförpackningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 246 kr 257 kr x
varannan vecka 26 ggr 282 kr 293 kr x

Abonnemang med tvåfackskärl

Brännbart/matavfall

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år Avgift/kärl
varannan vecka 26 ggr 2152 kr