Priser för sophämtning i flerfamiljshus & verksamheter inklusive moms

Få en överblick över renhållningsabonnemanget i er verksamhet.
Alla priser är inklusive moms.

Priserna gäller fr.o.m. 2019-07-01


Avgifter för flerfamiljshus

Grundavgift 510 kr/år och lägenhet
Rörlig avgift Varierar beroende på antal kärl, kärlstorlek och tömningsfrekvens.

Avgifter för verksamheter

Grundavgift 800 kr/hämtställe
Rörlig avgift Varierar beroende på antal kärl, kärlstorlek och tömningsfrekvens.

Enfackskärl

Brännbart

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l 660 l*
var fjärde vecka 13 ggr 1006 kr 1204 kr 1822 kr 3400 kr
varannan vecka 26 ggr 1530 kr 1895 kr 2953 kr 5500 kr
varje vecka 52 ggr 3019 kr 3954 kr 5984 kr 11200 kr

Matavfall

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 140 l 190 l
varannan vecka 26 ggr 1025 kr 1502 kr
varje vecka 52 ggr 2215 kr 3245 kr

Deponi

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l
en gång var åttonde vecka 13 ggr 1343 kr 1739 kr
var fjärde vecka 13 ggr 1833 kr 2373 kr

Tidningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l
var fjärde vecka 13 ggr 269 kr 281 kr
varannan vecka 26 ggr 309 kr 321 kr
varje vecka 52 ggr 855 kr 922 kr

Pappersförpackningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l 660 l*
var fjärde vecka 13 ggr 269 kr 281 kr 292 kr 498 kr
varannan vecka 26 ggr 309 kr 321 kr 343 kr 590 kr
varje vecka 52 ggr 855 kr 922 kr 996 kr 1535 kr

Plastförpackningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 269 kr 281 kr 292 kr
varannan vecka 26 ggr 309 kr 321 kr 343 kr
varje vecka 52 ggr 855 kr 922 kr 996 kr

Metall

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 269 kr 281 kr 292 kr
varannan vecka 26 ggr 309 kr 321 kr 343 kr

Färgade glasförpackningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l
en gång var åttonde vecka 6,5 ggr 175 kr 195 kr
var fjärde vecka 13 ggr 269 kr 281 kr
varannan vecka 26 ggr 309 kr 321 kr

Ofärgade glasförpackningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l
en gång var åttonde vecka 6,5 ggr 175 kr 195 kr
var fjärde vecka 13 ggr 269 kr 281 kr
varannan vecka 26 ggr 309 kr 321 kr

*Dragväg, vid tömning av kärl, ska vara jämn, plan och hårdgjord.


Abonnemang med tvåfackskärl

Brännbart/matavfall

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år Avgift/kärl
varannan vecka 26 ggr 2357 kr