Priser för sophämtning i flerfamiljshus & verksamheter inklusive moms

Få en överblick över renhållningsabonnemanget i er verksamhet.
Alla priser är inklusive moms.


Avgifter för flerfamiljshus

Grundavgift 425 kr/år och lägenhet
Rörlig avgift Varierar beroende på antal kärl, kärlstorlek och tömningsfrekvens.

Avgifter för verksamheter

Grundavgift 663 kr/hämtställe
Rörlig avgift Varierar beroende på antal kärl, kärlstorlek och tömningsfrekvens.

Enfackskärl

Brännbart

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 949 kr 1135 kr 1719 kr
varannan vecka 26 ggr 1443 kr 1787 kr 2785 kr
varje vecka 52 ggr 2848 kr 3729 kr 5644 kr

Matavfall

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
varannan vecka 26 ggr 1416 kr x x
varje vecka 52 ggr 3061 kr x x

Deponi

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 1729 kr 2239 kr x
varannan vecka 26 ggr 3342 kr 4265 kr x

Tidningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 254 kr 265 kr x
varannan vecka 26 ggr 291 kr 303 kr x
varje vecka 52 ggr 807 kr 870 kr x

Pappersförpackningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 254 kr 265 kr 276 kr
varannan vecka 26 ggr 291 kr 303 kr 323 kr
varje vecka 52 ggr 807 kr 870 kr 939 kr

Plastförpackningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 254 kr 265 kr 276 kr
varannan vecka 26 ggr 291 kr 303 kr 323 kr
varje vecka 52 ggr 807 kr 870 kr 939 kr

Metall

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 254 kr 265 kr 276 kr
varannan vecka 26 ggr 291 kr 303 kr 323 kr

Färgade glasförpackningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 254 kr 265 kr x
varannan vecka 26 ggr 291 kr 303 kr x

Ofärgade glasförpackningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 254 kr 265 kr x
varannan vecka 26 ggr 291 kr 303 kr x

Abonnemang med tvåfackskärl

Brännbart/matavfall

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år Avgift/kärl
varannan vecka 26 ggr 2223 kr