Priser för sophämtning i flerfamiljshus & verksamheter exklusive moms

Få en överblick över renhållningsabonnemanget i er verksamhet.
Alla priser är exklusive moms.


Avgifter för flerfamiljshus

Grundavgift 339,65 kr/år och lägenhet
Rörlig avgift Varierar beroende på antal kärl, kärlstorlek och tömningsfrekvens.

Avgifter för verksamheter

Grundavgift 530,55kr/hämtställe
Rörlig avgift Varierar beroende på antal kärl, kärlstorlek och tömningsfrekvens.

Enfackskärl

Brännbart

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 759,46 kr 908,21 kr 1375,13 kr
varannan vecka 26 ggr 1154,48 kr 1429,67 kr 2227,97 kr
varje vecka 52 ggr 2278,38 kr 2983,30 kr 4515,45 kr

Matavfall

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
varannan vecka 26 ggr 1132,99 kr x x
varje vecka 52 ggr 2448,62 kr x x

Deponi

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 1383,39 kr 1790,81 kr x
varannan vecka 26 ggr 2673,40 kr 3412,21 kr x

Tidningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 203,29 kr 212,38 kr x
varannan vecka 26 ggr 233,04 kr 242,14 kr x
varje vecka 52 ggr 645,42 kr 695,83 kr x

Pappersförpackningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 203,29 kr 212,38 kr 220,65 kr
varannan vecka 26 ggr 233,04 kr 242,14 kr 258,66 kr
varje vecka 52 ggr 645,42 kr 695,83 kr 751,20 kr

Plastförpackningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 203,29 kr 212,38 kr 220,65 kr
varannan vecka 26 ggr 233,04 kr 242,14 kr 258,66 kr
varje vecka 52 ggr 645,42 kr 695,83 kr 751,20 kr

Metall

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 203,29 kr 212,38 kr 220,65 kr
varannan vecka 26 ggr 233,04 kr 242,14 kr 258,66 kr

Färgade glasförpackningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 203,29 kr 212,38 kr x
varannan vecka 26 ggr 233,04 kr 242,14 kr x

Ofärgade glasförpackningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 203,29 kr 212,38 kr x
varannan vecka 26 ggr 233,04 kr 242,14 kr x

Abonnemang med tvåfackskärl

Brännbart/matavfall

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år Avgift/kärl
varannan vecka 26 ggr 1778,41 kr