Priser för sophämtning i flerfamiljshus & verksamheter exklusive moms

Få en överblick över renhållningsabonnemanget i er verksamhet.
Alla priser är exklusive moms.


Avgifter för flerfamiljshus

Grundavgift 328,80 kr/år och lägenhet
Rörlig avgift Varierar beroende på antal kärl, kärlstorlek och tömningsfrekvens.

Avgifter för verksamheter

Grundavgift 513,60 kr/hämtställe
Rörlig avgift Varierar beroende på antal kärl, kärlstorlek och tömningsfrekvens.

Enfackskärl

Brännbart

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 735,20 kr 879,20 kr 1331,20 kr
varannan vecka 26 ggr 1117,60 kr 1384 kr 2156,80 kr
varje vecka 52 ggr 2205,60 kr 2888 kr 4371,20 kr

Matavfall

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
varannan vecka 26 ggr 1096,80 kr x x
varje vecka 52 ggr 2370,40 kr x x

Deponi

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 1339,40 kr 1733,60 kr x
varannan vecka 26 ggr 2588 kr 3303,20 kr x

Tidningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 196,80 kr 205,60 kr x
varannan vecka 26 ggr 225,60 kr 234,40 kr x
varje vecka 52 ggr 624,80 kr 673,60 kr x

Pappersförpackningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 196,80 kr 205,60 kr 213,60 kr
varannan vecka 26 ggr 225,60 kr 234,40 kr 250,40 kr
varje vecka 52 ggr 624,80 kr 673,60 kr 727,20 kr

Plastförpackningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 196,80 kr 205,60 kr 213,60 kr
varannan vecka 26 ggr 225,60 kr 234,40 kr 250,40 kr
varje vecka 52 ggr 624,80 kr 673,60 kr 727,20 kr

Metall

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 196,80 kr 205,60 kr 213,60 kr
varannan vecka 26 ggr 225,60 kr 234,40 kr 250,40 kr

Färgade glasförpackningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 196,80 kr 205,60 kr x
varannan vecka 26 ggr 225,60 kr 234,40 kr x

Ofärgade glasförpackningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 196,80 kr 205,60 kr x
varannan vecka 26 ggr 225,60 kr 234,40 kr x

Abonnemang med tvåfackskärl

Brännbart/matavfall

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år Avgift/kärl
varannan vecka 26 ggr 1721,60 kr