Priser för sophämtning i flerfamiljshus & verksamheter exklusive moms

Få en överblick över renhållningsabonnemanget i er verksamhet.
Alla priser är exklusive moms.

Priserna gäller fr.o.m. 2019-07-01


Avgifter för flerfamiljshus

Grundavgift 408 kr/år och lägenhet
Rörlig avgift Varierar beroende på antal kärl, kärlstorlek och tömningsfrekvens.

Avgifter för verksamheter

Grundavgift 640 kr/hämtställe
Rörlig avgift Varierar beroende på antal kärl, kärlstorlek och tömningsfrekvens.

Enfackskärl

Brännbart

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l 660 l*
var fjärde vecka 13 ggr 804,80 kr 963,20 kr 1457,60 kr 2720 kr
varannan vecka 26 ggr 1224 kr 1516 kr 2362,40 kr 4400 kr
varje vecka 52 ggr 2415,20 kr 3163,20 kr 4787,20 kr 8960 kr

Matavfall

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 140 l 190 l  
varannan vecka 26 ggr 820 kr 1201,60 kr  
varje vecka 52 ggr 1772 kr 2596 kr  

Deponi

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l  
en gång var åttonde vecka 6,5 ggr 1074,40 kr 1391,20 kr  
var fjärde vecka 13 ggr 1466,40 kr 1898,40 kr  

Tidningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l  
var fjärde vecka 13 ggr 215,20 kr 224,80 kr  
varannan vecka 26 ggr 247,20 kr 256,80 kr  
varje vecka 52 ggr 684 kr 737,60 kr  

Pappersförpackningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l 660 l*
var fjärde vecka 13 ggr 215,20 kr 224,80 kr 233,60 kr 398,40
varannan vecka 26 ggr 247,20 kr 256,80 kr 274,40 kr 472 kr
varje vecka 52 ggr 684 kr 737,60 kr 796,80 kr 1228 kr

Plastförpackningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 215,20 kr 224,80 kr 233,60 kr
varannan vecka 26 ggr 247,20 kr 256,80 kr 274,40 kr
varje vecka 52 ggr 684 kr 737,60 kr 796,80 kr

Metall

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 215,20 kr 224,80 kr 233,60 kr
varannan vecka 26 ggr 247,20 kr 256,80 kr 274,40 kr

Färgade glasförpackningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l
en gång var åttonde vecka 6,5 ggr 140 kr 156 kr
var fjärde vecka 13 ggr 215,20 kr 224,80 kr
varannan vecka 26 ggr 247,20 kr 256,80 kr

Ofärgade glasförpackningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l
en gång var åttonde vecka 6,5 ggr 140 kr 156 kr
var fjärde vecka 13 ggr 215,20 kr 224,80 kr
varannan vecka 26 ggr 247,20 kr 256,80 kr

*Dragväg, vid tömning av kärl, ska vara jämn, plan och hårdgjord.


Abonnemang med tvåfackskärl

Brännbart/matavfall

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år Avgift/kärl
varannan vecka 26 ggr 1885,60 kr