Priser

Sop- och slamtömning


Nedan kan du se utdrag ur taxan för de vanligaste kostnaderna inom renhållningen i Hässleholms kommun.


Abonnemang för verksamheter

» Priser för abonnemang i verksamheter.