Priser

Sop- och slamtömning


Nedan kan du se utdrag ur taxan för de vanligaste kostnaderna inom renhållningen i Hässleholms kommun.


Priser för tömning av enskilt avlopp

» Prislista för tömning av enskilt avlopp.

Abonnemang för flerfamiljshus och verksamheter

» Priser för sophämtning exklusive moms

Abonnemang för flerfamiljshus och verksamheter

» Priser för sophämtning inklusive moms