Flerfamiljshus

Sortering i lägenhet

Du som bor i lägenhet sorterar ditt hushållsavfall i ett miljörum eller i nära anslutning till fastigheten. Här finns ett eller flera hela kärl till respektive avfallskategori. Alla kärl ska vara tydligt uppmärkta med dekaler. Saknas detta, finns det gratis att ladda ner och skriva ut här nedanför.


Informationsskyltar till miljörum

Gratis att ladda ner och skriva ut

» Ladda ner samtliga informationsskyltar här (pdf)

Batterier

Brännbart

Deponi

Farligt avfall

Färgat glas

Ljuskällor

Matavfall

Matfett/matolja

Metall

Mindre elavfall

Ofärgat glas

Pant

Pappersförp.

Plastförp.

Textil

Tidningar

Trädgårdsavfall

Wellpapp