HMAB fyller 10 år

2009-2019

En resa mot ett hållbart Hässleholm!

I år fyller vi 10 år som bolag! Den 16 mars 2009 bildades Hässleholm Miljö genom en sammanslagning av Hässleholms Renhållare och Hässleholm Fjärrvärme. Syftet var att stärka miljöarbetet i kommunen genom att utveckla verksamheterna och effektivisera samarbetet mellan fjärrvärme och renhållning. Något som vi har lyckats med på många olika sätt.


Vad har hänt under dessa 10 händelserika år?

Vi har blivit fler
Vi har vuxit, breddat vår verksamhet, fått fler kunder och blivit fler anställda. På 10 år har bland annat 300 nya fjärrvärmekunder tillkommit vilket vi är väldigt glada över. 


Våra anläggningar har utvecklats
2011 investerade vi i en ny biobränslepanna på vårt fjärrvärmeverk i Hässleholm som bidragit till stora miljöförbättringar. 2010 användes 16 % olja i produktionen av fjärrvärme och 2011 hade oljan minskat till 2,5 %. 2018 använde vi 0,68 % olja (endast HVO) i vår produktion.

På Hässleholms Kretsloppscenter förfogar vi över 100 hektar som konstant utvecklas med fler behandlingsytor, ökad kapacitet och miljösäkra deponiceller. 2015 investerade vi i en anläggning för mottagning av oljeslam som gjorde det möjligt att nästan fördubbla kapaciteten på att ta emot oljehaltigt industriavfall. 2017 togs vår nya deponicell på Hässleholms Kretsloppscenter i drift för att säkerställa framtida mottagning av IFA-klassat material. Årligen tar vi emot omkring 200 000 ton avfall på HKC.


Sopsamlarmonstren kom till
2015 föddes våra Sopsamlarmonster för att lära barn i Hässleholms kommun att källsortera och öka deras intresse för miljön. Aldrig hade vi kunnat drömma om att de skulle bli så populära. Idag har vi 17 monster som används av över 300 förskolor och skolor i hela Sverige. Att våra monster har fått så stor spridning gör oss både glada och stolta och vi hoppas att de gör stor nytta för miljön, både för oss och kommande generationer.


Det har blivit lättare att göra rätt
2016 byttes insamlingssystem i Hässleholms kommun. 32 000 nya kärl placerades ut och såg till att alla villor och fritidshus äntligen fick fyrfackskärl. Fyrfackskärlen bidrog till att vi på ett år ökade insamlingen av förpackningar markant, 43 % mer plastförpackningar samlades in och 24 % pappersförpackningar. Ännu mer glädjande är att vi har minskat insamlingen av brännbart avfall med över 800 ton, motsvarande 21 %!


Egen regi
2016 tog vi över insamlingen av hushållsavfall hos flerfamiljshus och verksamheter i egen regi. Varje vecka tömmer våra chaufförer omkring 4950 kärl och vi har 1066 kunder. Som drivmedel används HVO100 (hydrerad vegetabilisk olja) som är ett helt förnybart biodrivmedel som framställs från animaliska fetter och rapsolja.

2018 tog vi över tömningen av enskilda avlopp och fettavskiljare i egen regi. Varje år tömmer vi omkring 480 fettavskiljare och 5200 enskilda avlopp i kommunen.


Vårt bidrag till Kärråkra
2017 inleddes arbetet med byggnationen av Sveriges modernaste tågverkstad i Kärråkra utanför Hässleholm. Vi är en av leverantörerna som bidragit till att Region Skånes infrastrukturprojekt drivits framåt, dels genom kompetens gällande marksanering och behandling av överskottsmassor och dels genom att förse samtliga byggnader på området med klimatsmart fjärrvärme.


Utbyggnation av fjärrvärmenäten
Vi har byggt ut våra fjärrvärmenät för att kunna förse fler kommuninvånare med klimatsmart fjärrvärme. 2016 kunde vi erbjuda boende i Sjörröd i Hässleholm fjärrvärme och 2018 kom vi med fjärrvärme till Tvärskogsområdet i Tyringe.


Invigning av Magneten
2018 slog vi upp portarna till Magneten – Makerspace, Återvinningspunkt och Återbruksbutik. Magneten startade med målet att öka återanvändningen i Hässleholms kommun och bara under de första månaderna på 2019 har över 1,3 ton saker bytt ägare i butiken.


Stora miljövinster
Vi har ett stort fokus på miljön och under 2018 bidrog Hässleholm Miljö till att minska utsläppen med 48 700 ton koldioxid. Detta motsvarar utsläppen från ca 7141 varv runt jorden med bil. Att utsläppen minskar beror på att beräkningarna tar hänsyn till hur vår verksamhet påverkar samhället i stort. Värme, återvinning och avfallsbehandling är något som efterfrågas i samhället, oavsett om Hässleholm Miljö finns eller inte. Att utsläppen totalt minskar innebär att vi producerar de efterfrågade nyttigheterna med lägre klimatpåverkan än den alternativa produktionen under 2018.


Ny ackumulatortank byggs
Under 2019 kommer Hässleholms skyline att förändras då vår nya ackumulatortank på värmeverket i Hässleholm stå färdig, ca 60 m hög, 20 m i diameter och med en volym på 15 000 kubikmeter vatten. Den nya ackumulatortanken kommer att innebära flera fördelar för oss och våra kunder, bland annat möjliggöra leverans av fjärrvärme vid kortare driftstopp, bidra till en jämnare produktion av fjärrvärme och förbättrade miljövärden.


Fira med oss

Under året kommer vi att uppmärksamma jubileet på olika sätt, bland annat med öppet hus på Hässleholms Kretsloppscenter den 22/9 och olika aktiviteter på våra sociala medier. Vi hoppas att du vill fira med oss!


Följ oss i våra sociala medier

Vi kommer att uppmärksamma 10 års jubileumet på olika sätt i våra sociala kanaler. 

Instagram

Facebook