Vi bygger ny ackumulatortank

Värmeverket i Hässleholm

Tryck på pilen för att se livesändning från Beleverket i Hässleholm där vår nya ackumulatortank byggs. 


Hässleholms skyline förändras

Under 2019 kommer Hässleholms skyline att förändras. Då ska nämligen vår nya ackumulatortank på värmeverket i Hässleholm att byggas, ca 60 m hög, 20 m i diameter och med en volym på 15 000 kubikmeter vatten. Den nya ackumulatortanken kommer att innebära flera fördelar för oss, bland annat en jämnare produktion av fjärrvärme, förbättrade miljövärden och möjliggöra leverans av fjärrvärme även vid kortare driftstopp.


Noggrann planering

Det har varit och är ett intensivt arbete med att bygga en ackumulatortank. Detaljplaner har behövt ändras, bygglov sökas och en mängd olika utredningar har gjorts för att bestämma placering, storlek, rörkonstruktion, nya fjärrvärmepumpar, utseende och mycket annat.

Våren 2015 påbörjades en förstudie för att se de tekniska och ekonomiska möjligheterna med att bygga en hetvattenackumulator på värmeverket i Hässleholm. Året därpå påbörjades utredningar av fjärrvärmenät och produktion och sedan dess har ett intensivt arbete pågått för att få alla bitar på plats.


Vad händer framöver?

 • Byggnation av fundament o tank påbörjades under januari 2019 (byggtid ca ett år)
 • Byggnation av byggnader och rörentreprenad påbörjades under mitten av januari och rören började att sammanfogas i mars 2019.
 • Gamla och nya pumprummet kopplas samman i augusti 2019.
 • När tanken är färdigbyggd sent hösten 2019 fylls den med 15 000 m3 vatten. För att kunna kontrollera tätheten kommer det att ta 15 dagar att fylla tanken.
 • Varmdrifttagning görs våren 2020. 
 • Tanken isoleras och färdigställs under våren 2020.
 • Hela projektet med synergiinvesteringar och ackumulatortank beräknas vara färdigt och avslutat under sommaren 2020. 

Fördelar med en ny ackumulatortank

 • Jämnare drift på pannorna och en effektivare produktion

 • Behovet av att starta pannor för t.ex. morgontoppar i effektuttaget minskar

 • Möjlighet att leverera fjärrvärme under kortare underhållsstopp 

 • Bättre miljövärden eftersom pannorna kan gå jämnare och på mer optimal effekt


Se hur ackumulatortanken växer fram

Summering av arbetet januari- juni 2019 på 30 sekunder.

Ritning över färdigbyggd ackumulatortank