Vi bygger ny ackumulatortank
Värmeverket i Hässleholm


Vår nya ackumulatortank på värmeverket i Hässleholm står nu färdig, ca 60 m hög, 20 m i diameter och med en volym på 15 000 kubikmeter vatten. Den nya ackumulatortanken innebär flera fördelar för oss, bland annat en jämnare produktion av fjärrvärme, förbättrade miljövärden och möjliggöra leverans av fjärrvärme även vid kortare driftstopp.


Arbetet i korthet

 • Byggnation av fundament o tank påbörjades under januari 2019.
 • Byggnation av byggnader och rörentreprenad påbörjades ijanuari 2019 och rören började sammanfogas i mars 2019.
 • Gamla och nya pumprummet kopplades samman i augusti 2019.
 • Trappan färdigställdes i mitten på november 2019.
 • Manteln färdigställdes i november 2019, vilket innebär att det är tekniskt möjligt att vattenfylla tanken. 
 • Fästen till gestaltning och logga svetsas på högst upp på utsidan av tanken under november/december 2019.
 • Ledningarna som går mellan värmeverket/fjärrvärmenätet och tanken ansluts i början av december 2019.
 • I december påbörjas vattenfyllning. Drygt 15 000 m3 vatten ska fyllas på och för att kunna kontrollera tätheten kommer det att ta mellan 15-20 dygn att fylla tanken.
 • Efter att tätheten är kontrollerad påbörjas arbetet med att isolera hela tanken, vilket innebär att ackumulatortanken täcks med tre lager isolering för att minska värmeläckage. Samtidigt monteras även plåten för en fin gestalning. När isolering och plåt är klar så kommer stavar med belysning att sättas up
 • Ett teknikhus (nere på marken vid trappan) byggs i början av januari 2020. 
 • El och automation installeras i januari 2020. 
 • Provdrift utförs under februari/mars 2020.  (Det sker även fast tanken inte kommer att vara färdigisolerad).
 • Hela projektet med synergiinvesteringar och ackumulatortank beräknas vara färdigt och avslutat under sommaren 2020. 

Ackumulatortanken vattenfylld

Onsdagen den 18 december påbörjades arbetet med att vattenfylla den nya ackumulatortanken på värmeverket i Hässleholm. 3 veckor och 2 dagar tog arbetet med att fylla den 60 meter höga tanken med 15 miljoner (!) liter vatten. Salter och kalk har tagits bort och vattnet har avhärdats för att minska risken för rostbildning i tanken och i fjärrvärmenätet.Kemikalier har tillsats för att ta bort syre i vattnet och öka pH-värdet vilket gör att risken för rostning minskar.  Ett grönt färgämne har även tillsätts så att det går att se om fjärrvärmenätet läcker.

Måndagen den 13 januari genomfördes besiktning av ackumulatortanken där man med hjälp av ultraljud kontrollerade stålet (inga sprickor) samt hela tankens täthet. En stor milstolpe är nådd - tanken är vattenfylld, håller tätt och är godkänd!


Noggran planering

Det har varit och är ett intensivt arbete med att bygga en ackumulatortank. Detaljplaner har behövt ändras, bygglov sökas och en mängd olika utredningar har gjorts för att bestämma placering, storlek, rörkonstruktion, nya fjärrvärmepumpar, utseende och mycket annat.

Våren 2015 påbörjades en förstudie för att se de tekniska och ekonomiska möjligheterna med att bygga en hetvattenackumulator på värmeverket i Hässleholm. Året därpå påbörjades utredningar av fjärrvärmenät och produktion och sedan dess har ett intensivt arbete pågått för att få alla bitar på plats.

Fördelar med en ny ackumulatortank

 • Jämnare drift på pannorna och en effektivare produktion

 • Behovet av att starta pannor för t.ex. morgontoppar i effektuttaget minskar

 • Möjlighet att leverera fjärrvärme under kortare underhållsstopp 

 • Bättre miljövärden eftersom pannorna kan gå jämnare och på mer optimal effekt


Se hur ackumulatortanken växer fram

Summering av arbetet januari- juni 2019 på 30 sekunder.

Färdigbyggd ackumulatortank