Beställning av matavfallspåsar

Så går det till

När du är i behov av nya påsar klämmer du fast en matavfallspåse under locket på sopkärlet. Chauffören lämnar då nya påsar vid tömning.

Om du bor i lägenhet är det din hyresvärd som ansvarar för att dela ut matavfallspåsar.


Antalet som ingår i renhållningstaxan är precis som tidigare:

  • För en- och tvåbostadshus ingår 160 st matavfallspåsar per år 
  • För fritidshus ingår 80 st matavfallspåsar per år

Vill du beställa fler påsar kostar de 55 kr per bunt (80 st)
Kostnaden debiteras på din renhållningsfaktura.