Fjärrvärmen i Tyringe byggs ut

Tvärskogsområdet

Hösten 2017 påbörjades utbyggnaden av fjärrvärmenätet till den del av Tvärskogsområdet i Tyringe som ligger norr om riksväg 21. 


Ledningsdragning

Olika alternativa vägar för ledningsdragning har utvärderats utifrån långsiktiga ekonomiska bedömningar, kundintresse och positiva miljöeffekter. 

Utbyggnaden påbörjades från den befintliga anslutningspunkten vid fjärrvärmeverket. Vi har sedan gått längs med riksväg 21, in på Kristianstadsgatan och ska gå upp mot Tvärskogsvägen. Vi kommer sedan att arbeta oss neråt i gatorna och nya kunder kommer att anslutas efter hand. De sista anslutningarna planerar vi att göra under oktober månad.  


Stort arbete

Att bygga ut fjärrvärmenätet är ett omfattande arbete och innebär mycket grävande. Under tiden kommer det att vara mycket folk och flertalet stora fordon på plats i området. 

Under industrisemestern är det begränsat med arbete men annars kommer utbyggnaden av fjärrvärmenätet att pågå fram till och med oktober.


Ihopkoppling av näten

Onsdagen den 11 april kopplade vi ihop det nya fjärrvärmenätet med det befintliga. Det var ett omfattande arbete som genomfördes och som höll på från tidig morgon till sen kväll. Arbetet flöt på precis som planerat.

Vill du också ha en miljösmart uppvärmning?

» Anmäl ditt intresse så tar vi kontakt med dig och berättar mer.