Ursäkta röran!

Vi säkrar framtidens fjärrvärmeleverans


Nytorget

Vi gör ett större underhållsarbete på Nytorget i Hässleholm på grund av ett läckage i fjärrvärmenätet. Under tiden kommer det att vara lite rörigt på Nytorget, vi vill därför rikta ett stort tack för ert tålamod! Underhållsarbete är viktigt för att vi ska kunna leverera en säker fjärrvärme till våra kunder, även i framtiden.


Uppdatering 20-04-07

Måndagen den 6 april installerades det nya permanenta fjärrvärmenätet: Tisdagen den 7 april färdigställs förhoppningsvis arbetet och därefter kan marken börja återställas. .

Vår entreprenör Fasab återställer marken och Tekniska förvaltningen återställer kullerstenen.  


Uppdatering 20-03-20
Arbetet på Nytorget fortskrider om än i lite mindre skala nu. Det skadade fjärrvärmenätet har tagits bort och det nya håller på att installeras. Tyvärr har vår entreprenör drabbats av sjukdom vilket påverkar arbetet; vi kommer tyvärr inte att kunna färdigställa fjärrvärmenätet som planerat. I dessa tider, där hälsan är extra viktig, så har vi idag svårt att ge er ett exakt datum. Men vi hoppas och planerar för att vårt arbete på Nytorget ska vara färdigställt senast i april. 

Vi beklagar förseningen och hoppas att ni inte påverkas alltför mycket av den begränsade framkomligheten!


Omdirigering av trafik
För att vi ska kunna utföra vårt arbete kommer delar av Lövgatan att stängas av och trafiken ledas om under en period på ca två veckor.