Ursäkta röran!

Vi säkrar framtidens fjärrvärmeleverans


Nytorget

För några veckor sedan identifierade vi ett läckage i fjärrvärmenätet på Nytorget i Hässleholm. Läckaget har nu lokaliserat och planeras att åtgärdas i början på mars. Till dess att arbetet är färdigställt kommer det att vara lite rörigt på Nytorget, vi vill därför rikta ett stort tack för ert tålamod! Underhållsarbete är viktigt för att vi ska kunna leverera en säker fjärrvärme till våra kunder, även i framtiden.


Avbrott i fjärrvärmeleveransen
Underhållsarbetet, som innebär att vi plockar bort en gammal eternitledning och ersätter det med kulvert, kräver ett längre avbrott i leveransen av värme och varmvatten. Vi planerar därför ett avbrott i fjärrvärmeleveransen som kommer att pågå under drygt ett dygn. Under den tiden har vi ingen möjlighet att leverera värme eller varmt vatten till er som är kunder i området.


Februari/mars
Arbetet kommer att utföras i mitten på februari/början på mars. Vi kan i dagsläget inte ange ett specifikt datum då vi väntar på material och styrs av vädret. Det behöver vara plusgrader ute för att vi ska kunna genomföra arbetet för att det inte ska påverka dig som fjärrvärmekund alltför mycket. Vi återkommer så fort datum är fastställt.


Omdirigering av trafik
För att vi ska kunna utföra vårt arbete kommer delar av Lövgatan att stängas av och trafiken ledas om under en period på ca två veckor.


Mer information
Vi kommer att skicka ut information till dig som fjärrvärmekund så fort vi fastställt datum.