Underhållsarbete på Industrigatan

Hässleholm

Under maj månad gör vi ett stort underhållsarbete i vårt fjärrvärmenät på Industrigatan i Hässleholm för att säkra framtidens fjärrvärmeleverans. Fjärrvärmenätet på Industrigatan är i stort behov av underhåll då vi har haft ett läckage i en kammare sedan en tid tillbaka som nu behöver åtgärdas omgående.


Avbrott i fjärrvärmeleveransen
Underhållsarbetet som innebär att vi plockar bort fyra fjärrvärmekammare och ersätter dem med kulvert, kräver ett längre avbrott i leveransen av värme och varmvatten. Vi planerar därför ett avbrott i fjärrvärmeleveransen, från fredagen den 17 maj kl. 17 till fredagen den 24 maj kl. 07. Under den tiden har vi ingen möjlighet att leverera värme eller varmt vatten till kunder i området.

Ledningen på Industrigatan är huvudledningen som går ut från värmeverket vilket innebär att stora mängder vatten ska tappas ut och fyllas på igen. Det kräver därför en längre avstängning i leveransen av fjärrvärme. I samband med att kamrarna plockas bort passar vi även på att göra ett mer omfattande underhållsarbete så att det blir ordentligt gjort och vi minskar risken för avbrott framöver.

Enkelriktat
För att kunna utföra underhållsarbetet kommer Industrigatan att vara enkelriktad större av delen mellan Belevägen och Norra Kringelvägen från den 6 maj, trafik endast tillåten i västlig riktning. Vägen ska vara återställd senast fredagen den 7 juni.

Vad innebär underhållsarbetet?
Det befintliga fjärrvärmenätet på Industrigatan är byggt med en teknik som innebär att fukt trängt igenom och orsakat rost i kammare och kulvert. Vi moderniserar och säkrar därför vårt nät för att kunna erbjuda dig som kund en säker leverans av fjärrvärme, även i framtiden. Arbetet på Industrigatan är en del av ett större moderniseringsarbete som bland annat innebär att vi bygger bort kammare och ersätter det med markventiler. 

Tack för din förståelse! 
Vi förstår att arbetet för med sig en del besvär - vi vill därför rikta ett stort tack för er förståelse! Underhållsarbete är väldigt viktigt för att vi ska kunna erbjuda en säker fjärrvärmeleverans även i framtiden. 

Kontakta oss vid frågor

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss!

Du kan kontakta vår kundtjänst här eller via kontaktvägarna nedan. 

Telefon: 0451-26 82 00
E-post: hassleholmmiljo@hassleholm.se