Stort underhållsarbete i avfallspannan

Beleverket i Hässleholm

Den 24 maj påbörjade vår underhållsavdelning tillsammans med olika entreprenörer det stora underhållsarbetet i avfallspannan på fjärrvärmeverket i Hässleholm. Under tre veckor ska pannan rengöras, uppdateras och få nya delar där behov finns. Underhållsarbetet i avfallspannan görs årligen för att vi ska kunna leverera en säker fjärrvärme till våra kunder.


Det började med klättrare

Fredagen den 24 maj stängdes pannan av och under lördagen inledde klättrare arbetet med att ta bort slagg från väggarna för att göra pannan säker att vistas i. Därefter gjordes en genomgång av pannan för att se i vilket skick den är i, vad som behöver åtgärdas och i vilken ordning det ska ske.

Det är intensiva veckor där personal arbetar dygnet runt för att hinna med så mycket som möjligt medan pannan står stilla.

- Det är ett fantastiskt arbete som görs här ute, säger underhållschef Henrik Tomsson. Det är höga höjder, trånga utrymmen och mycket som ska åtgärdas men det är en hög kompetens hos både personal och entreprenörer vilket gör att vi följer tidsplanen väl.