Förebyggande åtgärder för minskad smittspridning

Vi på Hässleholm Miljö gör vad vi kan för att förebygga smittspridning i dessa tider och värnar om vår egen personal såväl som besökare.


Ärenden till kundtjänst

Vi ber dig att främst använda våra digitala tjänster om du behöver komma i kontakt med kundtjänst och i största möjliga mån undvika personliga besök. I Vankiva har du möjlighet att fylla i och lämna blanketter precis utanför kundtjänst. Flera av våra tjänster kan du även utföra direkt här på hemsidan.

Kontakt
Telefon: 0451-26 82 00
E-post: hassleholmmiljo@remove-this.hassleholm.remove-this.se.  


Besök på ÅVC

Våra återvinningscentraler har öppet som vanligt, men med en begränsning i antalet besökare som kan vara inne på återvinningscentralen samtidigt. Detta för att minska risken för spridning av Covid-19. Antalet besökare har ökat i takt med att fler personer är hemma vilket gör det än viktigare att begränsa antalet som är inne samtidigt. Vi förstår att beslutet kan bidra till längre köer, men hälsan är det absolut viktigaste just nu.  Vi ber dig  även att hålla ett fysiskt avstånd vid kontakt med personal och andra besökare, allt för att minska risken för smitta.

Tänk på att hämtning av grovavfall och tömning av den röda miljöboxen ingår i abonnemangskostnaden för privatpersoner. Det kanske kan bespara dig en tur till återvinningscentralen?

Hämtning av grovavfall

Tömning av miljöbox


Besökare och entreprenörer (till bokade möten eller underhållsarbeten på våra anläggningar)

Har du ett bokat möte med någon på våra anläggningar, men känner dig sjuk? Kontakta oss så bokar vi om ditt möte. Du kan också komma att bli kontaktad innan mötet med frågor om ditt mående. Allt för att värna om varandra och minska smittspridningen.


Avfallstransporter till och från anläggningar

I vågkontoret på Hässleholms Kretsloppscenter hanterar vi enbart lagstadgade dokument, till exempel transportdokument för farligt avfall. Karakteriseringar, analyser och övrig avfallsinformation önskar vi få per mail innan inleverans, precis som vanligt.

Vi har även anpassat kunddisken samt gjort det möjligt för chaufförer att ringa in till vågen från sina egna telefoner, allt för att minska smittspridningen. I övrigt har vi öppet som vanligt och full mottagning. 


Magneten

Magnetens Återbruksbutik och Återvinningspunkt kommer framöver hållas stängd för att minska smittspridningen. Vi hoppas kunna öppna upp som vanligt snart igen.