Vi bygger om och förbättrar

Vankiva återvinningscentral

Under hela hösten har arbetat med att bygga om och förbättra återvinningscentralen i Vankiva pågått. Förbättringsarbetet görs för att underlätta besöket för dig som kund, öka säkerheten och skapa en bättre arbetsmiljö för våra anställda.


Förändringar som görs

Vi har gjort fler filer vid infarten till återvinningscentralen för att få ett bättre flöde, utvidgat ytan med vitvaror och kompostjord samt utökat våra uppställningsplatser av containrar med en helt ny yta. Under 2019 ska även belysningen och skyltningen förbättras. 


Inpasseringssystem med bommar

Under hösten sattes bommar upp vid infarten till återvinningscentralen. I dagsläget är dessa uppfällda och inte i drift. Framöver kommer du som besökare få dra ditt körkort eller ett passerkort i en terminal för att komma in. På så vis ökar vi säkerheten på området och kan samla in statistik över antalet besökare för att kunna planera öppettider och bemanning på bästa sätt.

Vi återkommer med mer information när det blir aktuellt att börja använda bommarna och passersystemet.


Begränsad framkomlighet

När du besöker Vankiva återvinningscentral kan det vara begränsad framkomlighet och andra körvägar än vanligt under vissa perioder. Vi gör vad vi kan för att det ska påverka ditt besök så lite som möjligt.


Fråga oss

Tveka inte att fråga personal på plats om du har några frågor – vi hjälper dig gärna!Tänk på att...

... du måste använda ett godkänt fordon vid besök på ÅVC. Godkända fordon att använda när du besöker våra återvinningscentraler är: personbil, personbil med normalstort släp (3 m³), lastbil och traktor upp till 3,5 ton.