Vinnarna av 2018 Miljöstipendium

Linnea Lindau och Hässleholms Ridklubb

Hållbarhet

Miljöstipendiet delas i år ut till två mottagare: Linnea Lindau och Hässleholms Ridklubb som på olika sätt kämpar för en hållbar utveckling. Mottagarna får ta emot 10.000 kronor vardera.


Linnea Lindau

Kämpar för att göra menstruationen mer hållbar för såväl kvinnor som för miljön.

Linnea som är studerar på Hässleholms tekniska skola vill få möjlighet att starta upp sitt UF-företag ”Period” efter studenten för att åka runt i Sverige och föreläsa om mens och hur vi kan göra menstruationen mer hållbar för miljön. Hon planerar att använda stipendiesumman till att köpa in menskoppar och om möjligt åka till en annan destination, för att dela ut dem.

Under våren åker hon till Costa Rica på fältstudier och för att dela ut menskoppar till unga kvinnor.

Motivering

"I utvecklingsländer kan mensen innebära att man missar jobb eller skola och riskerar sin hälsa genom att använda osanitära skydd.  Engångsartiklar, så som bindor och tamponger genererar dessutom stora mängder avfall, som hade kunnat undvikas om man valt ett annat mensskydd. Genom att informera om och dela ut menskoppar förbättras situationen för många, samtidigt som stora miljövinster görs genom att förebygga uppkomsten av avfall."


Hässleholms Ridklubb

Strävar efter en hållbar och trygg miljö i stallet.

Hässleholms Ridklubb (HRK) är en ideell förening som driver ridskola i Hässleholms Kommun. De har ca 350 medlemmar och varje vecka sitter ca 250 barn, ungdomar och vuxna upp i sadeln på Österås där ridhuset ligger. HRK strävar efter en ökad källsortering i stallet och vill skapa en trygg miljö för medlemmar och besökare.

Stipendiesumman blir en grundplåt till en hållbar och tydlig källsortering i stallet samt installation av miljöklassad belysning på gårdsplanen.

Motivering

"Många barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin fritid i stallet. Stallet är en viktig mötesplats för olika åldrar, där samarbete över åldersgränserna blir naturligt. Att källsortera för miljön är självklart för barn och ungdomar idag och då måste möjligheten till detta finnas. Källsorteringen ska vara enkel och inspirerande och det ska vara lätt att göra rätt. Ljusmiljön är viktig för både trygghet och säkerhet. Bra belysning ger trygghet men rätt belysning ger både trygghet och sparar energi. "