Lättare att göra rätt med fyrfack

Fortsatt glädjande resultat

Vårt mål med införandet av fyrfackskärl var att göra det enklare och smidigare för dig att sortera ut ditt avfall hemma. Och visst har det gjort skillnad! Mer avfall återvinns idag och blir till nya förpackningar och nytt material.


8,5 av 10 hushållssopor sorteras rätt

Plockanalyser av hushållssoporna från fyrfackskärlen visar ett glädjande resultat! I snitt hamnar åtta och en halv av tio sopor rätt vilket gör att det mesta av avfallet blir omhändertaget på bästa sätt - återvunnet till nya förpackningar.

Det finns dock två fraktioner som behöver lite extra omtanke: brännbart och plastförpackningar. Hälften (!) av avfallet från plockanalysen av den brännbara fraktionen hör egentligen hemma i matavfall, tidningar och förpackningar. Och i plastförpackningar hittar vi en hel del plastprodukter som egentligen hör hemma i brännbart.Ökad materialåtervinning

Genom att materialåtervinna minskar vi effektivt vår klimatpåverkan vilket innebär stora vinster för miljön. När förpackningar återvinns, istället för att förbrännas, minskar utsläppen och vi sparar på naturens resurser. För varje kilo plastförpackningar som vi återvinner sparar vi en liter olja samt minskar koldioxidutsläppen med två kilo.