Klimatsmart fjärrvärme

Kan en gammal diskborste bli värme? Absolut!  Rester från skogsavverkning, en gammal diskborste eller en trasig sko - allt kan bli värme till dina element och varmt vatten till duschen!


Vår fjärrvärme – lokalproducerad, klimatsmart och bekymmersfri!

Fjärrvärmen i Hässleholm producerar vi med hjälp av flis och brännbart avfall. Resurser som annars skulle gå förlorade. Vi ställer höga krav på våra leverantörer för att undvika långa transporter och få ett bränsle av god kvalitet. Flis köper vi från skogsägare i norra Skåne med en radie på ca 5 mil från Hässleholm.

Vårt brännbara avfall kommer bland annat från Hässleholm, Kristianstad och Blekinge. Avfallsförbränning är ett effektivt och miljömässigt säkert sätt att utvinna energi ur avfallet på. Genom att förbränna avfall minskar vi koldioxidutsläppen, luften blir renare och vi tar tillvara på resurser som annars skulle gå förlorade. Utsläppen från avfallsförbränningen har minskat till vatten och luft med 90-99%. Detta tack vare en sträng lagstiftning, bättre teknik och större kunskap.


Bekymmersfri uppvärmning

Förutom klimatsmart är fjärrvärme bekymmersfritt! Systemet är enkelt och driftsäkert och som fjärrvärmekund behöver du sällan oroa dig för köldknäppar då leveranssäkerheten är hög. Inte ens på morgonen när åtgången normalt är som störst riskerar du någon kalldusch.


Intresserad?

Är du intresserad eller vill veta mer? Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig och berättar mer.