Inlämning av ensilageplast

Förändring 1 november 2018

Ensilageplast

Den 1 november tar vi inte längre emot ensilagplast på återvinningscentralerna i Hässleholms kommun. Vi hänvisar dig istället till SvepRetur som är ansvarig för insamlingen av plast från bl.a. ensilage och ser till att den går till miljöanpassad återvinning. 


Varför görs förändringen?

Förändringen sker eftersom sorteringen inte fungerar. Den ensilageplast som kommer in innehåller främmande föremål vilket får till följd att vi inte kan skicka plasten vidare till återvinning.  

SvepRetur som är ansvariga för insamlingen av denna typ av plast har bättre resurser för hantering och ser till att plasten kan gå till miljöanpassad återvinning. 


Hantera plasten rätt

När du som är lantbrukare eller djurägare ska lämna in din plast för återvinning är det viktigt att plasten sorteras efter kvalitet. Plasten ska även hållas så torr och ren som möjligt och får inte innehålla några andra föremål, såsom jord, grus eller gammalt ensilage. Mer information hittar du SvepReturs hemsida.

Om SvepRetur

SvepRetur erbjuder svenska lantbrukare, odlare, hästägare mfl. insamling av ensilage, säckar och odlingsfilm samt dunkar för växtskydds- och ensileringsmedel och ser till att plasten går till miljöanpassad återvinning.