Indexjustering av renhållningstaxan

Indexjustering 2019

Den 1 januari 2019 indexjusterades Hässleholms kommuns renhållningstaxa med 3,3 %. Justeringen innebär exempelvis att du som har ett helårsabonnemang för en- och tvåbostadshus får en höjning av abonnemanget med 80 kr per år. Tittar vi på kommunerna i vår närhet erbjuder Hässleholms kommun fortsatt den billigaste renhållningstaxan, något vi är väldigt stolta och glada över!


Varför indexjustering?

Vi på Hässleholm Miljö ser, precis som många andra företag och branscher, årligen över våra taxor för att se att de följer kostnaderna. Indexjusteringen görs för att justera intäkterna mot kostnadshöjningar och inflation så att vi kan fortsätta erbjuda samma service.


Vad ingår i taxan?

Som kund betalar du en grundavgift och en rörlig avgift samt eventuella avgifter för tilläggstjänster.

Grundavgiften beräknas per bostad eller verksamhet och täcker kostnaderna för återvinningscentralerna, miljö- och utvecklingsarbete, del av kundtjänst, administration och information m.m. Den rörliga avgiften täcker insamling av avfallet och tilläggstjänster täcker extrahämtningar och extrakärl.

Vi på Hässleholm Miljö arbetar ständigt för att du som kund ska kunna sortera ditt avfall på ett enkelt och miljöriktigt sätt samtidigt som vi vill kunna erbjuda ett prisvärt abonnemang. Som kund hos oss har du möjlighet att sortera ut elva fraktioner avfall vid husknuten samt farligt avfall, matfett, deponi, grovavfall och textil vid beställning. Du har även tillgång till sex stycken återvinningscentraler i kommunen.