Hässleholm Miljö AB köper aktierna i Hässleholms Vatten AB

Beslut fattat i Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun har fattat beslut om att säga ja till förslaget om att överlåta aktierna i Hässleholms Vatten AB till Hässleholm Miljö AB.  Förvärvet av aktier planeras att genomföras 20 december och därmed blir Hässleholms Vatten AB ett dotterbolag till HMAB. Köpet möjliggör en fortsatt utveckling av verksamheten på Hässleholms Kretsloppscenter där vi tar emot, behandlar och återvinner  framförallt industriavfall, utan att Hässleholms Kommun tvingas upphandla tjänsten Insamling av Hushållsavfall. 

Viktigt att personal och kunder känner sig trygga

Sven Carlsson som är VD på HMAB är angelägen om att personal såväl som kunder känner sig trygga med köpet.  "Det är viktigt att poängtera att det inte finns några besparingsåtgärder eller personalnedskärningar som ligger till grund för förslaget, utan det är tvärtom en möjlighet för bolaget att utvecklas ytterligare. Förändringarna ska heller inte påverka våra kunder. Vi kommer att fortsätta hämta hushållsavfall hos våra kommuninvånare, ta emot avfall på återvinningscentraler och HKC samt producera och leverera fjärrvärme precis som innan." Säger Sven.

Köpet av aktier betyder inledningsvis att Hässleholms Vatten AB blir ett dotterbolag till Hässleholm Miljö AB. En sammanslagning av bolagen sker först i ett senare skede och detta ska ske med hänsyn taget till ekonomi såväl som organisation.