Behandling av personuppgifter

GDPR

Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning (GDPR) den svenska personuppgiftslagen (PuL). Mycket är sig likt men skyddet för din personliga integritet förstärks. På Hässleholm Miljö har vi alltid varit måna om din integritet och säkerhet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar din personliga information.


Vad innebär den nya lagen?

Syftet med dataskyddsförordningen är att stärka skyddet för den enskildas personliga integritet. Lagen ställer högre krav på hur myndigheter, organisationer och företag behandlar personuppgifter. Varje myndighet ska ha ett dataskyddsombud som kontrollerar att lagen följs.


Så använder Hässleholm Miljö dina personuppgifter

Vi hanterar en mängd olika personuppgifter för olika ändamål. Vi behöver bland annat ditt personnummer och din fastighetsbeteckning för att kunna utföra våra tjänster gentemot dig som kund, exempelvis att erbjuda renhållning och värmeförsörjning, hantera fakturor med mera.


Varifrån hämtas dina personuppgifter?

Vanligtvis hämtar vi uppgifter direkt från dig som medborgare men i vissa fall kan vi ta emot, komplettera och behandla personuppgifter från andra källor, exempelvis myndigheters register eller andra privata och offentliga register.


Vilka personuppgifter sparas?

Vi sparar endast de uppgifter som är nödvändiga för att kunna identifiera och handlägga ditt ärende.


Vem kan se dina personuppgifter?

För att vi ska kunna utföra våra uppdrag kan vi behöva dela och samköra dina personuppgifter med andra företag. När vi delar dina uppgifter men annan part har vi avtal och rutiner för hur det ska gå till för att skydda dina personuppgifter.

Det är endast de medarbetare på Hässleholm Miljö som behöver tillgång till personuppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter som har behörighet att ta del av dina personuppgifter.


Så länge lagras dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan. Ett grundläggande krav i dataskyddsförordningen är att dina personuppgifter inte ska lagras längre än nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen.

Hässleholm Miljös arbete med dataskyddsförordningen

Har du frågor om hur vi arbetar med dataskyddsförordningen är du välkommen att kontakta oss på hassleholmmiljo@remove-this.hassleholm.remove-this.se eller 0451-26 82 00.