Justerad renhållningstaxa

Höjning av renhållningstaxan

Den 1 juli höjdes renhållningstaxan i Hässleholms kommun. Vi förstår att detta inte kommer som någon glad nyhet för dig som kund. Anledningarna till höjningen är flera och jag som VD vill gärna ge dig bakgrunden till beslutet.  

Låga taxor men inte till vilket pris som helst

På Hässleholm Miljö har vi eftersträvat att erbjuda dig som kund en god service och samtidigt hålla en låg taxa. Men på grund av ökade kostnader som lagstadgade miljökrav, ökade mängder avfall, kostnad för renovering av våra återvinningscentraler och investeringen i passersystem, behöver vi nu justera vår renhållningstaxa och höja priserna.

I dag kan du som kund besöka sex återvinningscentraler (ÅVC) i Hässleholms kommun, har möjlighet att sortera ut elva fraktioner vid husknuten samt beställa hämtning av farligt avfall, matfett, deponi, grovavfall och textil. Dagens renhållningstaxa täcker inte den verkliga kostnaden för den här servicen. Att vi dessutom börjat dubbelbemanna på våra återvinningscentralen för att våra medarbetare ska känna sig trygga, då hot och våld tyvärr är mer och mer vanligt inslag i deras vardag, bidrar också till en ökad kostnad.

Inför höjningen har vi gjort en ordentlig genomlysning av vilken service vi erbjuder och vad kostnaden för detta är. Beslutet om prishöjningen har sedan fattats av våra folkvalda politiker som sitter i kommunfullmäktige. 

Vad innebär förslaget?

  • Renhållningstaxan för 1-2-familjsabonnemang höjs med 36 kr/månad
  • Renhållningstaxan för fritidsabonnemang höjs med 18 kr/månad
  • Renhållningstaxan för en lägenhet i ett flerbostadshus höjs med 7,10 kr/månad
  • Renhållningstaxan för en verksamhets hämtställe höjs med 11,40 kr/månad
  • Taxor för nya kärldimensioner införs (verksamheter)
  • Taxan för underjordiska behållare differentieras (verksamheter)
  • Tömningsintervall var åttonde vecka införs (verksamheter)

Efter höjningen kommer vår taxa att vara jämförbar med de grannkommuner som använder fyrfackskärl, trots att vi är en kommun som är glest befolkad och har långa avstånd.

Jag förstår om denna bakgrund inte gör dig som kund gladare, men förhoppningsvis har jag gett dig en viss förståelse för varför vi tvingats höja våra priser.


Har du fler frågor eller synpunkter så är du alltid välkommen att höra av dig till vår kundtjänst.


Med vänliga hälsningar

Sven Carlsson
VD Hässleholm Miljö AB

 

Frågor & svar

Du kan läsa mer om höjningen av renhållningstaxan under frågor & svar.