Företagsträff med fokus på energi

Fjärrvärmeverket Hässleholm

Ät frukost med oss samtidigt som du får reda på hur du kan göra energieffektiviseringar i din verksamhet och hur du kan få statligt investeringsstöd för olika klimatåtgärder. 


Välkommen på företagsträff!

Energieffektivisering och förnybara energikällor är viktiga för miljön och för att uppfylla miljöbalkens krav. Det kan dessutom leda till lägre kostnader och starkare konkurrenskraft. Hur kan det gå till?

Häng med på ett besök till fjärrvärmeanläggningen där vi bygger den nya 60-meter höga ackumulatortank som kommer att förändra stadens skyline. Med lokala företag på plats blir detta ett bra tillfälle att nätverka, få inspiration och råd.


Program 24 september kl. 7.45-10.00

  • 7.45 Kaffe och fralla
  • 8.00 Välkomsthälsning och inledning – Dolores Öhman, Hållbarhetscoach, Hässleholm Miljö AB
  • 8.05 Energirådgivning och energi i miljötillsyn – Carolina Wendel, Energirådgivare Hässleholms kommun
  • 8.20 Klimatklivet - statligt investeringsstöd för klimatåtgärder1 (upp till 70 % av kostnaden) - Sandra Johanne Selander, Länsstyrelsen Skåne
  • 9.00 Information från Energikontoret Skåne – Gustaf Wiklund, Projektledare
  • 9.15 Effektiv och miljövänlig fjärrvärme - Daniel Näslund, Marknadschef, Hässleholm Miljö AB
  • 9.30 Studiebesök på fjärrvärme för intresserade
  1. Exempel på åtgärder är att fasa ut fossila bränslen till uppvärmning, satsningar på en fossiloberoende fordonspark, avfallsminimering eller produktion av biogas. Vi har möjlighet att hjälpa er med ansökan! 

    För mer information och anmälan, kontakta oss.