Förändringar på återvinningscentralerna

Fr.o.m. 1 januari 2020

Den 1 januari 2020 ökar vi säkerheten för personal och besökare på återvinningscentralerna i Hässleholms kommun, förbättrar arbetsmiljön och utökar möjligheten för återbruk. Med anledning av det förändras mottagningen på återvinningscentralerna enligt nedan. 


Farligt avfall

På återvinningscentralerna i Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe och Vinslöv begränsas mottagningen av farligt avfall till målarfärg (vatten och olja), spillolja, oljefilter och sprayburkar (aerosoler). Övrigt farligt avfall tas emot på Vankiva återvinningscentral.

Du som bor i villa har möjlighet att få hämtat farligt avfall hemma i din miljöbox, hämtning beställer du enkelt här


Vitvaror
Fr.o.m. den 1 januari tas vitvaror endast emot på Vankiva återvinningsentral. Du kan få vitvaror hämtat hemma hos dig om du beställer hämtning av grovavfall. Det går också bra att lämna vitvaror hos återförsäljare.


Däck
Fr.o.m. den 1 januari tar vi inte längre emot däck, med eller utan fälg, utan dessa lämnas till återförsäljare.


Mer informaton om vad vi tar emot på återvinningscentralerna hittar du här