Förseningar i sophämtningen


Det är svåra förhållanden på vägarna i kommunen vilket påverkar sophämtningen. Det är på många ställen svårt för våra chaufförer att komma åt och tömma, vi ber er därför att låta sopkärlen stå kvar tills de blivit tömda. 


Vi behöver er hjälp för att sophämtningen ska kunna fungera:

  • Skotta och sanda vägen fram till sopkärlen
  • Ta bort snö från locken
  • Ta bort eventuella snövallar mot gatan

Stort tack för din hjälp!