Färgglad källsortering

Österås IP

Nu kan du som besöker Österås IP enkelt sortera ditt avfall genom färgglada soptunnor!


Nya källsorteringskärl

I samband med ombyggnaden av Österås Idrottsplats har nya, färg­sprakande källsorteringskärl placerats ut på området. Bakom satsningen ligger Hässleholm Miljö,  Österås Idrottsanläggning, Hässleholms Fritid och Tekniska förvaltningen som gemensamt arbetat mot målet att få  en väl fungerande källsortering.


Kombinera nytta med nöje

Initiativet till nya kärl togs med anledning av att en uppfräschning av om­rådet även skulle resultera i fler besökare.

-"Det har varit ett suveränt tillfälle att kombinera nytta med nöje och är även ett vik­tigt initiativ för att öka källsortering i Hässleholms offentliga miljö", säger Matilda Ehnberg, projektsamordnare på Hässleholm Miljö.


Fyra färgkoder

Resultatet är minst sagt i iögonfallande! Med hjälp av fyra olika färgkoder kan avfallet sorteras in i fyra fraktioner: matavfall, plastförpackningar, pap­persförpackningar och brännbart. Soptunnorna ska ge ett trevligt intryck i stadsmiljön samtidigt som färgkoderna ska göra det lättare och smidigare för dig som besökare att sortera ditt avfall i offentlig miljö.


Det kommer fler

Inom området kommer totalt 8 stationer, med fyra sorters kärl, placeras ut bland de tio spelplaner som finns på Österås IP. Hitintills har 3 stationer satts upp vid området runt A-planen

Varmt välkommen att sortera ditt skräp nästa gång du besöker Österås IP!