Eventuella störningar i fjärrvärmeleveransen v. 33-36

Hässleholm

Under veckorna 33-36 kan det förekomma vissa driftstörningar i fjärrvärmeleveransen för våra kunder i Hässleholm. Det beror på att vi kopplar in ett nytt  i pumprum på Beleverket i samband med byggnation av vår nya ackumulator. Under tiden kan det även förekomma en del buller och rök i anslutning till våra reservanläggningar som finns på Belevägen och Kaptensgatan, vilka normalt sett inte används. Det bör dock inte orsaka någon nämnvärd störning. Reservanläggningarna kommer att startas upp måndagen den 12 augusti och användas till mitten av vecka 36.


Den nya ackumulatortanken som kommer att ska så färdig till sommaren 2020, kommer att vara ca 60 m hög, 20 m i diameter och med en volym på 15 000 kubikmeter vatten. Ackumulatortanken kommer att innebära flera fördelar för oss, bland annat ge en jämnare produktion av fjärrvärme, förbättra miljövärdena och möjliggöra leverans av fjärrvärme även vid kortare driftstopp. 

Läs mer om ackumulatortanken här