Förseningar i hämtning av avfall och tidigare stängning av Vankiva ÅVC

Våra renhållningschaufförer har haft tuffa dagar i blåsten och inte kunnat tömma alla kärl. Vi ligger efter med tömningarna men hoppas kunna köra ifatt i under fredag och måndag. Så har du inte fått ditt kärl tömt- håll ut så kommer vi så snart vi kan!

Med anledning av de kraftiga vindarna stängdes Vankiva återvinningscentral redan 14:30 torsdagen 12 mars. Skyltar mm riskerade att blåsa sönder och utgöra en säkerhetsrisk för besökare och personal.

Tack för ditt tålamod!