Avvikande öppettider

Våren 2019


Under våren infaller en del röda dagar vilket påverkar sophämtning och öppettider. 


Sophämtning 

En- och tvåbostadshus

Vecka 22 och 23 (Kristi himmelfärdsdag och Sveriges Nationaldag)
Tömning sker på ordinarie tömningsdag då vår entreprenör NÅS arbetar som vanligt. 

Vecka 25 (Midsommar) 
Vår entreprenör arbetar söndag-torsdag. Vi ber dig därför sätta ut dina kärl en dag före ordinarie tömningsdag och låta dem stå tills de blivit tömda.


Flerfamiljshus och verksamheter

Vecka 22 (Kristi himmelfärdsdag)
Våra chaufförer arbetar måndag till onsdag samt fredag. Vi ber er därför sätta ut kärl en dag före ordinarie tömningsdag och låta dem stå tills de blivit tömda.

Vecka 23 (Sveriges Nationaldag) 
Våra chaufförer arbetar måndag till onsdag samt fredag. sätt ut kärl en dag före ordinarie tömningsdag och låta dem stå tills de blivit tömda.

Vecka 25 (Midsommar)
Våra chaufförer arbetar måndag till torsdag. Sätt ut ut kärl en dag före ordinarie tömningsdag och låta dem stå tills de blivit tömda.


Öppettider


Kundtjänst
30 maj (Kristi himmelfärdsdag): stängt
6 juni (Sveriges nationaldag): stängt
20 juni: öppet 9-12
21 juni (Midsommarafton): stängt


Vågkontor Hässleholms Kretsloppscenter
30 maj (Kristi himmelfärdsdag): stängt
6 juni (Sveriges nationaldag): stängt
20 juni: ordinarie öppettider
21 juni (Midsommarafton): stängt


Återvinningsentralerna
30 maj (Kristi himmelfärdsdag): stängt
6 juni (Sveriges nationaldag): stängt
8 juni (Pingstafton): ordinarie öppettider
20 juni: ordinarie öppettider
21 juni (Midsommarafton): stängt
22 juni (Midsommardagen): stängt


Med önskan om fina vår- och helgdagar!