Hjälp oss att bli bättre!

Kundnöjdhetsmätning


Nöjda kunder och god service är viktigt för oss. För att få en bild av hur du som kund uppfattar avfallshanteringen i Hässleholms kommun och hur den kan förbättras genomför vi just nu en kundundersökning med slumpmässigt utvalda kunder.

Din åsikt är viktig för oss och därför vill vi redan nu tacka för att du tar dig tid att besvara enkäten!


Till kundundersökningen

Besvara enkäten. Behörighetskoden finns tryckt på din inbjudan. 


Tänk på att:

  • Enkäten går att svara på via dator, läsplatta eller smartphone. Du behöver en modern webbläsare.
  • Dina svar styr vilka frågor som blir synliga längre fram. Besvara därför frågorna i den följd de står i.
  • Det finns inget rätt eller fel, svara som du tycker. 
  • När du har svarat på alla frågor, registrerar du dina svar genom att klicka på knappen ”Skicka”
  • Om du måste avbryta medan du svarar, tex pga tekniska problem, så klickar du på länken igen så kan du fortsätta att svara på frågorna.

Frågor

För att genomföra enkätundersökningen har vi tagit hjälp av företaget Utredarna AB. Har du några frågor eller funderingar angående undersökningen är du välkommen att kontakta projektledare Karin Franzén.