Tecken för Sopsamlarmonster

Genom att använda tecken för Sopsamlarmonstren tillsammans med tal, som stöd vid språkutveckling, så underlättas språkförståelsen och lärandet men även som ersättning för talat språk.

TAKK är ett kommunikationssätt för hörande personer med försenad eller avvikande språkutveckling. TAKK används ofta av och till hörande personer med utvecklingsstörning. Andra målgrupper är elever med tal- och språkstörningar, elever med invandrarbakgrund och elever med hörselnedsättning.

Behov av TAKK kan vara övergående, innan eleven utvecklat talat språk men bör användas som förståelsestöd längre tid.

Läs mer om TAKK på Specialpedagogiska skolmyndigheten: www.spsm.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tecken för Sopsamlarmonster (pdf) keyboard_arrow_right
Bild på tecken med Sopsamlarmonster

Vill du boka Sortera Mera?

Vi kommer gärna ut och håller vår temadag Sortera Mera, som har fokus på våra Sopsamlarmonster och källsortering.
Boka Sortera Merakeyboard_arrow_right

Följ våra Sopsamlarmonster på Sociala medier

Facebook
Instagram