Bild på mynt i högar

Ekonomi

För Ekonomiprogrammet kommer vi gärna ut till er skola för att berätta mer om hur hållbarhet, avfall och ekonomi på många sätt hänger ihop. Alla sorters verksamheter måste idag tänka hållbart för att överleva - det efterfrågas både från ägare, medarbetare och kunder!

Vi skulle under en lektion kunna prata om hur man kan påverka kunders val med hjälp av nudging, olika verksamheter som har gjort återvinning och återbruk lönsamt, produkters osynliga avfallet och diskutera begreppet cirkulär ekonomi.

Vi kan även prata om hur vi på Hässleholm Miljö jobbar med en miljöstyrd taxa för att få fler att sortera sitt avfall rätt. Det innebär att det är billiggre att få kärlen med återvunnet material tömda än de med brännbart, eftersom det är bättre för miljön att återvinna sina sopor.

Annette - Kundtjänstmedarbetare

Annette som arbetar som kundtjänstmedarbetare

Mitt namn är Annette och jag gick Ekonomiprogrammet och har även läst ekonomi på Högskolan i Kristianstad. Jag har mestadels jobbat som ekonomiassistent på olika företag. Nu jobbar jag som kundtjänstmedarbetare.

Det bästa med mitt arbete är alla trevliga kunder som ringer. Att få hjälpa till med olika saker som kunder frågar om. Det kan handla om allt från sopsortering till fjärrvärme.

Exempel på yrkesroller inom Hässleholm Miljö

 • Administratör
 • Controller
 • Ekonomichef
 • Ekonomiassistent
 • Energisäljare
 • Försäljningsansvarig
 • Försäljning Hässleholm Kretsloppcenter
 • Kundtjänstmedarbetare
 • Löneadministratör
 • Projektledare
 • Redovisningschef
 • Redovisningsekonom
 • Registrator
 • Systemvetare
 • Upphandlare

Senast uppdaterad: