Dimmig dag på reningsverket

Vatten

Vad skulle vi göra utan vatten? Det är något av det viktigaste vi har som vi måste vara rädda om! Både genom att inte slösa på vattnet i kranen eller smutsa ner vattnet som hamnar i naturen.

Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Varje person i Sverige använder i snitt 140 liter vatten om dagen. Av dessa går endast tio liter åt till mat och dryck, medan resten används till att duscha, spola i toan, tvätta, diska med mera. I Hässleholm kommer vårt vattnet från grundvatten som efter behandling i reningsverket levereras i våra kranar.

Dagvatten

Dagvatten är regnvatten, smält snö och annat vatten som med hjälp av brunnar leds bort från våra gator, torg skolgårdar och så vidare. Det är viktigt att känna till att dagvatten inte renas utan rinner direkt ut i närmaste vattendrag. Det vatten som slängs på gatan efter att vi t.ex. tvättat bilen eller tömt poolen hamnar direkt i nauren. Det är även mycket skräp, speciellt fimpar, som hamnar i naturen med dagvattnet. Så nästa gång du ser en dagvattenbrunn, tänk på att havet på sätt och vis böjar där!

Spillvatten

Spillvatten är det som ibland även kallas avloppsvatten. Spillvatten kommer både från våra hem, från skolan, industrier och verksamheter. I våra hushåll genererar vi spillvatten från toaletter, bad, disk och tvätt. Spillvatten renas i reningsverk innan det åker ut i naturen igen. Reningsverken kan dock inte rena vattnet från allt och därför är det viktigt att vi t.ex. diskar med miljömärkt diskmedel, inte häller ut färg eller kemikalier i handfatet eller spolar ner läkemedel i toaletten.

Female hands pouring water in glass cup from a kitchen faucet. Woman hand's filling the glass of water. Filling glass of water from stainless steel kitchen faucet
Dricksvatten keyboard_arrow_right
Dagvatten keyboard_arrow_right
Sprillvatten keyboard_arrow_right

Senast uppdaterad: