Ordning- och skyddsföreskrifter

På Hässleholm Miljö har vi tagit fram gemensamma regler som gäller för de som vistas på någon av våra anläggningar. På så vis kan vi så långt som det är möjligt ska upprätthålla ordning och skydd inom ramen för våra verksamheter. Alla som arbetar på uppdrag av Hässleholm Miljö, egen personal  såväl som entreprenörer behöver därför noga följa de regler som beskrivs i våra Ordning- och Skyddsföreskrifter.