Vanliga frågor

Om inomhustemperaturen höjs ett par grader när det är kallt ute avspeglar det sig på fakturan.

Vänligen kontakta en vvs-firma eller fastighetsskötaren.

Felet kan bero på driftstopp. Om vi har en driftstörning på fjärrvärmenätet informerar vi om det på hemsidan. Är omfattningen stor går informationen även ut i P4 Radio Kristianstad. Fjärrvärmen fungerar hos alla kunder igen 1–3 timmar efter att vi åtgärdat problemet.

Anmäl ditt intresse direkt på hemsidan så kontaktar vi dig för mer information.

Alla namn på de som är lagfarna ägare står med på avtalen.

Vi stänger aldrig av fjärrvärmen. Det kan vara fel på värmeväxlaren – kontakta en vvs-firma eller fastighetsskötaren.

Vänligen kontakta en vvs-firma.

Vattnet som bär fjärrvärmen läcker. Värmeväxlaren och rören är din egen anläggning så kontakta en vvs-firma för reparation. Kontakta även oss så vi får veta om läckan så snart som möjligt.

Hässleholm Miljö äger mätutrustningen. Kontakta oss så byter vi ut mätaren till dig utan extra kostnad.

Kärl, grovsopor och röd miljöbox ska vara utsatta till klockan 6.00 på morgonen.

Dekalen sitter på för att vi ska kunna samköra sopbilens datasystem med vårt egna. Då kan vi lätt se om ni har fått tömt eller inte, var kärlet är placerat och om det blivit flyttat ifrån fastigheten där det är registrerat.

Du måste beställa hämtning av den röda miljöboxen, antingen här eller ringer du till Kundtjänst. Den röda miljöboxen töms vid beställning dagen efter hämtning av grovavfall. Boxen fungerar också för att förvara och transportera deponi, farligt avfall och matefett/matolja till närmaste återvinningscentral. Där du tömmer den med hjälp av personalen.

Kontakta kundtjänst så beställer vi ett nytt till dig.

Nej. Däremot är det inte bra att slösa med energin genom att diska förpackningarna under rinnande varmvatten. Det räcker att skölja bort den värsta smutsen, för din egen hygiens skull.

Ja. Den miljöbelastning som uppstår av extra transporter motiveras av de miljövinster som uppnås. Man sparar både energi och material.

Kladdiga förpackningar lägger du i respektive fraktion. Exempelvis ketchupflaskan i plastförpackning och mjölkpaket i pappersförpackning. Man behöver inte diska kladdiga förpackningar utan de blir rena under återvinningsprocessen. Det är endast för din egen hanterings skull du sköljer förpackningarna.

Vid flera domar i Miljödomstolen har man kommit fram till att det alltid bildas någon form av avfall som man inte kan ta hand om på den egna fastigheten. Därför måste alla ha ett abonnemang. Via abonnemanget betalar man också för möjligheten att lämna sitt avfall till återvinningscentralen.

Om man har väldigt lite avfall finns möjligheten att två, eller flera, fastigheter kan ha ett gemensamt abonnemang – då får man också en lägre kostnad. Den möjligheten finns även för fritidshus.

Det är inte tillåtet att bränna sina egna sopor. De får bara förbrännas i speciella anläggningar som kan rena de farliga rökgaser som bildas. Att bränna sina sopor själv är ett miljöbrott som kan leda till fängelse.

Om man har väldigt lite avfall finns möjligheten att två, eller flera, närliggande fastigheter kan ha ett gemensamt abonnemang - då får man också en lägre kostnad. Den möjligheten finns även för fritidshus. För att ansöka om gemensamt abonnemang skickas en blankett till kundtjänst.

Använd tvätt- och rengöringsmedel utan fosfat och var noga med att inte överdosera. Använd i första hand såpa och diskmedel vid städning, inte bakteriedödande medel. Häll inte ut miljöfarliga ämnen (till exempel lösningsmedel, färgrester eller läkemedel) i avloppet. Bindor, tops, kondomer med mera hör inte heller hemma i avloppet.

Bilarna som kommer för att tömma slambrunnarna är indelade i två fack för att kunna separera slam och vatten i de tre faser som finns i brunnen; slamtäcke, vattenfas och bottenslam.

Vi påbörjar och avslutar deltömningen vid er slamavskiljare vilket innebär att ni får tillbaka ert eget vatten.

Då fungerar tyvärr inte er bädd (infiltration). En infiltrations livstid är i snitt 15–20 år, men stora variationer förekommer beroende på lokala förutsättningar.

Kontakta kundtjänst så skickar vi en ägarbytesblankett som både du och den nya ägaren ska skriva under. Du kan också beställa en ägarbytesblankett direkt här på hemsidan.