Vanliga frågor

Kontrollera att det finns ström till reglerutrustningen, att det är tryck på systemet och att cirkulationspumpen går. Kontakta annars din VVS-firma som känner till din anläggning bäst. Har du anslutit dig till fjärrvärme via vår helhetslösning har du två års garanti på fjärrvärmecentralen och 5 år på installationsarbetet. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Felet kan bero på driftstopp. Om vi har en driftstörning på fjärrvärmenätet informerar vi om det på hemsidan. Är omfattningen stor går informationen även ut i P4 Radio Kristianstad. Fjärrvärmen fungerar hos alla kunder igen 1–3 timmar efter att vi åtgärdat problemet.

Anmäl ditt intresse direkt på hemsidan så kontaktar vi dig för mer information.

Alla namn på de som är lagfarna ägare står med på avtalen.

Vi stänger aldrig av fjärrvärmen. Om det är en driftstörning på fjärrvärmenätet informerar vi om det på vår hemsida. Har du varmvatten men dåligt med värme, kontrollera att det finns ström till reglerutrustningen, att det är tryck på systemet och att cirkulationspumpen går. Kontakta annars din VVS-firma som känner till din anläggning bäst. Har du anslutit dig till fjärrvärme via vår helhetslösning har du två års garanti på fjärrvärmecentralen och 5 år på installationsarbetet. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Har du anslutit dig till fjärrvärme via vår helhetslösning har du två års garanti på fjärrvärmecentralen och 5 år på installationsarbetet. Kontakta oss så hjälper vi dig. Om du har köpt din fjärrvärmecentral via en vvs-firma är det dem du kontaktar. Behöver du byta din fjärrvärmecentral hjälper vi dig gärna med det. Läs mer och se priser här. 

Vattnet som bär fjärrvärmen läcker. Värmeväxlaren och rören är din egen anläggning så kontakta en vvs-firma för reparation. Kontakta även oss så vi får veta om läckan så snart som möjligt. Har du anslutit dig till fjärrvärme via vår helhetslösning har du två års garanti på fjärrvärmecentralen och 5 år på installationsarbetet. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vi äger mätutrustningen. Kontakta oss så byter vi ut mätaren till dig utan extra kostnad.

Kärl, grovsopor och röd miljöbox ska vara utsatta till klockan 6.00 på morgonen.

Dekalen sitter på för att vi ska kunna samköra sopbilens datasystem med vårt egna. Då kan vi lätt se om ni har fått tömt eller inte, var kärlet är placerat och om det blivit flyttat ifrån fastigheten där det är registrerat.

Du måste beställa hämtning av den röda miljöboxen. Miljöboxen töms vid beställning dagen efter hämtning av grovavfall. Boxen fungerar också för att förvara och transportera deponi, farligt avfall och matefett/matolja till närmaste återvinningscentral.

Kontakta kundtjänst så beställer vi ett nytt till dig.

Nej. Däremot är det inte bra att slösa med energin genom att diska förpackningarna under rinnande varmvatten. Det räcker att skölja bort den värsta smutsen, för din egen hygiens skull.

Ja. Den miljöbelastning som uppstår av extra transporter motiveras av de miljövinster som uppnås. Man sparar både energi och material.

Kladdiga förpackningar lägger du i respektive fraktion. Exempelvis ketchupflaskan i plastförpackning och mjölkpaket i pappersförpackning. Man behöver inte diska kladdiga förpackningar utan de blir rena under återvinningsprocessen. Det är endast för din egen hanterings skull du sköljer förpackningarna.

Vid flera domar i Miljödomstolen har man kommit fram till att det alltid bildas någon form av avfall som man inte kan ta hand om på den egna fastigheten. Därför måste alla ha ett abonnemang. Via abonnemanget betalar man också för möjligheten att lämna sitt avfall till återvinningscentralen.

Om man har väldigt lite avfall finns möjligheten att två, eller flera, fastigheter kan ha ett gemensamt abonnemang – då får man också en lägre kostnad. Den möjligheten finns även för fritidshus.

Det är inte tillåtet att bränna sina egna sopor. De får bara förbrännas i speciella anläggningar som kan rena de farliga rökgaser som bildas. Att bränna sina sopor själv är ett miljöbrott som kan leda till fängelse.

Om man har väldigt lite avfall finns möjligheten att två, eller flera, närliggande fastigheter kan ha ett gemensamt abonnemang - då får man också en lägre kostnad. Den möjligheten finns även för fritidshus. För att ansöka om gemensamt abonnemang skickas en blankett till kundtjänst.

Nej, det kan du inte. Det brännbara avfallet måste förpackas i påsar som ska vara stängda, gärna med dubbelknut. Detta främst för våra chaufförers arbetsmiljö och hälsa. För att de ska slippa utsättas för risker gällande sanitär olägenhet. Avfallet behöver även vara förpackat i påsar för att det inte ska flyga rundor på vår uppsamlingsplats i Vankiva. Det finns speciella avfallspåsar på rulle att köpa i dagligvaruhandeln. 

Använd tvätt- och rengöringsmedel utan fosfat och var noga med att inte överdosera. Använd i första hand såpa och diskmedel vid städning, inte bakteriedödande medel. Häll inte ut miljöfarliga ämnen (till exempel lösningsmedel, färgrester eller läkemedel) i avloppet. Bindor, tops, kondomer med mera hör inte heller hemma i avloppet.

Bilarna som tömmer enskilda avlopp är indelade i två fack för att kunna separera slam och vatten åt. När allt slam sugits upp förs vattenfasen med mikroorganismer tillbaka till brunnen samtidigt som den syresätts. Kvar i bilen blir ett torrrt slam. Läs mer om tömning av enskilt avlopp här

Vi påbörjar och avslutar deltömningen vid ert enskilda avlopp vilket innebär att ni får tillbaka ert eget vatten.

Då fungerar tyvärr inte er bädd (infiltration). En infiltrations livstid är i snitt 15–20 år, men stora variationer förekommer beroende på lokala förutsättningar.

Kontakta kundtjänst så skickar vi en ägarbytesblankett som både du och den nya ägaren ska skriva under. Du kan också beställa en ägarbytesblankett direkt här på hemsidan.