Trädgårdskärl

Ett enkelt säsongsabonnemang


Beställ trädgårdskärl

Kärlet för trädgårdsavfall levereras hem till dig senast 14 dagar efter beställning.

Pris: 1421 kr/kärl (hyra av kärl ingår i avgiften)
Storlek: 190l,  370l
Säsongsabonnemang: mitten av mars - mitten av november
Tömningsintervall: varannan vecka. 
Kolla i din tömningskalender när vi hämtar hos dig.

Exempel på trädgårdsavfall

 • buskar
 • grenar
 • löv
 • ris
 • blommor
 • gräs
 • fallfrukt

Jord får inte sorteras som trädgårdsavfall! Små mängder jord sorteras som matavfall.


Tänk på att...

 • Klippa ner långa grenar
 • Inte fylla kärlet för tungt (med exempelvis fallfrukt). Då blir kärlet svårt att tömma.
 • Vid minusgrader, hacka loss eventuellt fastfruset material så vi kan tömma kärlet ordentligt åt dig.
 • Invasiva arter ska separeras från övrigt trädgårdsavfall. Om du har invasiva arter i din trädgård ska dessa inte läggas i trädgårdskärlet eftersom växterna sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra arter som då konkurreras ut. Invasiva arter ska istället förpackas i väl förslutna dubbla säckar som du kan lämna på våra återvinningscentraler. Kontakta personalen på plats.

          Exempel på invasiva arter: 

 • Blomsterlupin
 • Jättebalsamin
 • Jätteloka
 • Parkslide
 • Gul skunkkalla
 • Vresros

Du kan läsa mer om invasiva arter på Naturvårdsverkets hemsida.