Ansök om

Här finns blanketter för utskrift
Ansök om uppehåll

Om du inte använder din fastighet under en längre tid kan du ansöka om uppehåll i hämtning av avfall hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. För att du ska kunna få uppehåll krävs att fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader (permanentbostad) respektive tolv månader (fritidshus).

Kostnad vid uppehåll
Om du beviljas uppehåll i hämtning av avfall debiteras du enbart den årliga grundavgiften som täcker kostnader för återvinningscentralerna, miljö- och utvecklingsarbete, del av administration, information m.m.